erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
208522
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208522

Juridische gevolgen

Beschrijving

17de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen, gelegen op de hoek met de Georges Coornaertdreef. De huidige landgebouwen worden op het einde van de 18de of het begin van de 19de eeuw gebouwd.

Historiek. 17de eeuw. De hoeve wordt reeds weergegeven op de figuratieve kaart van de rentegronden onder Sint-Pieters heerlijkheid, opgemaakt door pastoor Gudwaldus van der Mariën in 1675. Ten zuidwesten van de hoeve bevindt zich een waterplas.

18de eeuw. Op de figuratieve kaart van de Sint-Pietersheerlijkheid, opgemaakt door Joseph de Coster in 1764, bestaat de hoeve uit een boerenhuis aan de noord- en een dwarsschuur aan de zuidzijde van het erf. De hoeve is in 1764 omgracht aan de straat- en de zuidzijde. In het landboek van de parochie Desselgem, opgemaakt door C.P. Minne in 1771, vermeld als "Joseph de Bosschere eene behuijsde hofstede ende lant", eigendom van Felix Van Houtte. Op de bijhorende kaart van 1771 en ook op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris in 1770-1778, wordt de dwarsschuur niet meer weergegeven.

19de eeuw. Het boerenhuis, de schuur en het bakhuis staan afgebeeld op het primitief kadasteplan (circa 1834). Circa 1834 is de hoeve eigendom van landbouwer Jn. Vanhoutte. Volgens het kadaster laat landbouwer Edouardus Vanhoutte in 1870 de uitbreiding tegen de achtergevel van het boerenhuis en tegen de straatgevel van de schuur optrekken.

Beschrijving. Erftoegang geflankeerd door populieren op de hoek met de Georges Coornaertdreef. Verharde erfoprit en verhard erf. Betonnen paaltjes met draadafsluiting aan de Georges Coornaertdreef, betonnen afrastering aan de Kasteelstraat.

17de- of 18de-eeuws boerenhuis aan de noordzijde van het erf. Wit beschilderde baksteenbouw op een gepekte plint en onder een pannen zadeldak. Erfgevel met licht getoogde openingen en beluikte vensters. Zoldervenster in straatpuntgevel onder bakstenen druiplijst.

Eind 18de- of begin 19de-eeuwse schuur aan de oostzijde van het erf (kant Kasteelstraat). Verankerde baksteenbouw onder een overkragend zadeldak met rode, Vlaamse pannen. Erfgevel met centrale poort en rechthoekige staldeuren.

Eind 18de- of begin 19de-eeuws bakhuis aan de zuidzijde van het erf (kant Georges Coornaertdreef). Verankerde baksteenbouw onder een zadeldak met rode, Vlaamse pannen. In oorsprong tweeledig bakhuis: afgebroken ovengedeelte zie sporen van lagere puntgevel in de straatpuntgevel. Hangar aan de westzijde van het erf.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Desselgem, 1871/3.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling Kaarten Popp, Arrondisssement Kortrijk, nr. 205: Desselgem, 1840-1850.
  • RIJKSARCHIEF GENT, Kaarten en Plannen, nr. 559: Figuratieve kaart van de rentegronden onder Sint-Pieters heerlijkheid van de hand van pastoor Gudwalus van der Mariën, 1675.
  • RIJKSARCHIEF GENT, Kaarten en Plannen, nr. 561: Kaerte figurative van de gelegendheyd der vry-eygen kerke heerlykhede van Ste-Pieters Desselghem, competerende de exemple abdye van Ste-Pieters nevens Gent, bestrekkende binnen de prochien van Desselgem, Beveren, Deerlyk en Waereghem, gemaeckt ten jaere 1764 door Joseph de Coster.
  • RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Gemeentearchief Desselgem, nr. 10: Sesden canton genaemt den Driesch, in Landtboeck der prochie van Desselgem, C.P. Minne, 1771.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208522 (Geraadpleegd op 21-06-2021)