erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
208524
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208524

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve gelegen op de hoek met de Desselgem-Dries. Het boerenhuis heeft een bewaarde 17de- of 18de-eeuwse kern maar is deels herbouwd in 1921.

Weergave van een hoeve op de hoek met de Desselgem-Dries op de tiendekaart van Desselgem, opgemaakt door Pieter en Lowijs de Bersacques in 1620, en op de figuratieve kaart van de rentegronden onder Sint-Pieters heerlijkheid, opgemaakt door pastoor Gudwaldus van der Mariën in 1675. Op de figuratieve kaart van de Sint-Pietersheerlijkheid, opgemaakt door Joseph de Coster in 1764, bestaat de hoeve uit een boerenhuis dwars op en een landgebouw evenwijdig met de weg. Weergave op het primitief kadasterplan (circa 1834) van een hoeve bestaande uit een boerenhuis, een landgebouw en een bakhuis, eigendom van landbouwer Pieter Vermaut. Het boerenhuis wordt volgens het kadaster in 1849 door de weduwe en kinderen van Petrus Vermant opgesplitst in twee woongedeeltes. Beide woongedeeltes worden in 1864 door landbouwer Constantinus Tanghe uit Beveren terug verenigd. In 1921 laat landbouwer Jules Vande Burie uit Harelbeke het boerenhuis gedeeltelijk herbouwen en vergroten.

Verharde erfoprit met een recent, ijzeren hek aan straatkant en links een haag net voor het boerenhuis. Dwars op de straat gelegen boerenhuis van zeven ongelijke traveeën. Gecementeerde, verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldak. Erfgevel met imitatievoegen en getoogde openingen onder sluitsteen, overige gevels met rechthoekige openingen. Bewaard houtwerk.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Desselgem, 1849/14, 1864/12, 1921/3.
  • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nr. 558: Carte figurative vande groote thiende in de prochie van Desselghem, 1620.
  • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nr. 559: Figuratieve kaart van de rentegronden onder Sint-Pieters heerlijkheid van de hand van pastoor Gudwalus van der Mariën, 1675.
  • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nr. 561: Kaerte figurative van de gelegendheyd der vry-eygen kerke heerlykhede van Ste-Pieters Desselghem, competerende de exemple abdye van Ste-Pieters nevens Gent, bestrekkende binnen de prochien van Desselgem, Beveren, Deerlyk en Waereghem, gemaeckt ten jaere 1764 door Joseph de Coster.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208524 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.