erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
208528
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208528

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

18de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen, verbouwd in 1888 en uitgebreid in 1937 met de huidige woning.

Historiek

Op de figuratieve kaart van de Sint-Pietersheerlijkheid, opgemaakt door Joseph de Coster in 1764, bestaat de hoeve uit een boerenhuis en drie grote landgebouwen rondom een centraal erf; de hoeve is aan de westzijde omgracht. Volgens het landboek van de parochie Desselgem, opgemaakt in 1771 door C.P. Minne, is de hoeve met boomgaard in 1771 eigendom van de weduwe Migneau. Het primitief kadasterplan (circa 1834) geeft naast het boerenhuis en de drie grote landgebouwen nog een bakhuis in de boomgaard weer. Circa 1834 is de hoeve eigendom van landbouwer P. Migneau. Vóór 1869 laat fabrikant Florimond Gheysens uit Harelbeke volgens het kadaster het boerenhuis uitbreiden met een volume dwars op de straatgevel. In 1888 wordt de hoeve door Gheysens verbouwd: het boerenhuis wordt gedeeltelijk herbouwd, het landgebouw aan de oostzijde van het erf afgebroken en wat meer oostelijker herbouwd, en tussen het landgebouw aan de noordzijde van het erf en het bakhuis wordt een nieuw landgebouw opgetrokken. In 1937 bevindt het landgebouw aan de westzijde van het erf zich in puin; na het ruimen van het puin wordt volgens het kadaster de huidige woning in opdracht van veekoopman Gentiel D'Heedene opgetrokken.

Beschrijving

Hoevegebouwen gelegen rondom het centrale en verharde erf. De site is aan de straatkant afgezet met betonplaten en de woning wordt van het erf afgescheiden door een betonnen hek met buisleuning.

Woning van 1937 aan de westzijde van het erf en schuin ten opzichte van de straat gelegen. Rode baksteenbouw onder pannen schilddak met gevels en erkeruitbouwen met rechthoekige, gekoppelde vensters met beschilderde tussenstijlen of dagkanten. Inkom onder luifel. Bewaard houtwerk.

Voormalig, 18de-eeuws boerenhuis (verbouwd in 1888) aan de straatkant. Verankerde, wit beschilderde baksteenbouw op een gepekte plint en onder een pannen zadeldak. Rechthoekige en getoogde openingen onder strek. Kopgevel met X-vormige verankering en twee betraliede zoldervensters onder druiplijstje.

Grote schuur van 1888 dwars op de straat, aan de oostzijde van het erf. Verankerde baksteenbouw onder een sterk overkragend, pannen zadeldak. Achtergevel met rechthoekige openingen onder (wit beschilderde) lateien.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Desselgem, 1879/117, 1888/42, 1937/17.
  • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nummer 561: Kaerte figurative van de gelegendheyd der vry-eygen kerke heerlykhede van Ste-Pieters Desselghem, competerende de exemple abdye van Ste-Pieters nevens Gent, bestrekkende binnen de prochien van Desselgem, Beveren, Deerlyk en Waereghem, gemaeckt ten jaere 1764 door Joseph de Coster.
  • Rijksarchief Kortrijk, Gemeentearchief Desselgem, nummer 10: Derden canton genaemt den Beek, in Landtboeck der prochie van Desselgem, C.P. Minne, 1771.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208528 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.