erfgoedobject

Villa van 1935

bouwkundig element
ID
208536
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208536

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kleine villa van 1935
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Vrijstaande woning van 1935. Voortuintje met buisleuningen tussen bakstenen pilasters.

Volgens kadaster wordt het huis in 1935 gebouwd door Oscar Depoorter-Decock. Witgeschilderde 'villa' onder schilddak (rode mechanische pannen), zwartgeschilderde plint.

De gevel naar de straat toe is geprononceerd door rechthoekige muurvakken tussen lisenen en onder betonnen lateien. Het linker vak is ingevuld door een verdiept portaal, bereikbaar via bakstenen trapjes, opengewerkte bakstenen leuning, de deur is geflankeerd door lage venstertjes op bakstenen afzaat. Het rechter muurvak is opengewerkt door een rechthoekig venster onder strek en op bakstenen afzaat. Bewaard blauw- en witbeschilderd houtwerk met kleine roedeverdeling en luiken.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Koekelare, 1935/34.

Bron     : Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Villa van 1935 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208536 (Geraadpleegd op )