erfgoedobject

Arbeiderswoningen

bouwkundig element
ID
208554
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208554
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Arbeiderswoningen, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw of het begin van de 20ste eeuw (nog niet aangeduid op de Atlas der Buurtwegen van circa 1846).

Nummer 29: geelbakstenen huisje van drie traveeën en anderhalve bouwlaag onder pannen zadeldak, gepekte plint. Getoogde muuropeningen onder geschilderde strek, vernieuwd houtwerk.

Nummer 31: lager, rechts aanpalend huisje, gecementeerde baksteenbouw onder pannen zadeldak. Getoogde muuropeningen met bewaard roodgeschilderd houtwerk


Bron     : Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Arbeiderswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208554 (Geraadpleegd op )