erfgoedobject

Katholieke meisjesschool De Mokkernaar

bouwkundig element
ID: 208578   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208578

Juridische gevolgen

Beschrijving

Katholieke meisjesschool vanaf 1870. Zogenaamd "DE MOKKERNAAR", zie ijzeren opschrift.

Geschiedenis. In 1870 wordt op het gehucht "De Mokker", aan de Westmeetstraat, een lagere meisjesschool opgericht door de Koekelaarse zusters van Sint-Vincentius à Paulo. De hertog van Arenberg ("d’ Aremberg Carolus (hertog), eigenaar, Recklinghausen" volgens het kadaster) geeft hierbij forse steun (grond en geld). Bij de aanleg van de Lekestraat in 1888-1889 paalt het perceel van de school nu ten zuiden aan deze straat. Ook de Schoolstraat wordt in deze periode aangelegd, het L-vormig stukje kwam er pas in 1954. Circa 1900 wordt een derde klas bijgebouwd aan de school van "De Mokker" (mutatie 1901).

Tijdens de Eerste Wereldoorlog blijven de lessen in de school van "De Mokker" doorgaan, dit in tegenstelling tot de scholen in het centrum. Wel vangt de Mokkerschool vanaf 1917 vluchtelingenkinderen op uit Leke, Keiem en Vladslo (Diksmuide). In 1926 wordt de grond van de school op "De Mokker" eigendom van het klooster.

Beschrijving. School met L-vormige plattegrond, in drie fases gerealiseerd: de oudste klassenvleugel is deze van 1870 ten noorden, haaks op de Westmeetstraat (hier is ook nog een ijzeren toegangshek, de Lekestraat ten zuiden bestond toen nog); de tweede vleugel van circa 1900 ligt in het verlengde van de eerste, met representatieve gevel aan de Lekestraat; de derde vleugel met onder meer toegangspoort dateert uit het midden van de 20ste eeuw en zorgt voor de L-vorm. De speelplaats is vanaf de hoek van de Lekestraat, langs de Schoolstraat, tot aan de poort in de Westmeetstraat omringd door een recente blinde muur.

Vleugel haaks op de Westmeetstraat: lage rode baksteenbouw onder zadeldak (rode mechanische pannen) met rechter dakschild, gewijzigde rechthoekige muuropeningen boven gecementeerde plint met schijnvoegen.

De vleugel aan de Lekestraat is gevat onder een licht hoger zadeldak (rode mechanische pannen). De representatieve gevel aan de Lekestraat is opgevat als puntgevel met drie blindnissen en gevat tussen pilasters. In de centrale blindnis, neogotische kapel met kruisbekroning, uitgewerkt in baksteen (lege beeldnis). De gevel is vermoedelijk pas circa 1987 witgeschilderd (ingebruikname als buurthuis).

Rechts, aanbouw uit het midden van de 20ste eeuw: getoogde poort in bakstenen omlijsting, grote rechthoekige blokvensters.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Koekelare, 1870/6, 1901/8.
  • ARREN R., HEUS J., Onderwijs in Koekelare 19de eeuw, in Spaenhiers. Jaarboek, jg. 11, 2003, p. 165.
  • HEUS J., Arenberg en Koekelare, in Spaenhiers. Jaarboek, jg. 5, 1997, p. 31-110.

Bron     : Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Klooster

  • Is deel van
    Lekestraat

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Katholieke meisjesschool De Mokkernaar [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208578 (Geraadpleegd op 23-11-2020)