erfgoedobject

Herberg Sinte-Hubrecht

bouwkundig element
ID
208600
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208600

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Herberg Sinte-Hubrecht
    Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011

Beschrijving

Voormalige herberg "Sinte-Hubrecht", gelegen op de hoek met de Kasteelstraat. Site minstens opklimmend tot de 16de eeuw met gebouwen vermoedelijk daterend uit de 18de eeuw.

Historiek. 16de eeuw. De oudst gekende herbergier is Jan de Jans, die in 1514 van Bernard de Voldere een brouwerij-uitrusting pacht. In 1570 wordt voor het eerst de herbergnaam "Sinte Hubrecht" opgetekend.

17de eeuw. Eerste weergave op de figuratieve kaart van de parochies Desselgem en Beveren, opgemaakt in 1675 door Gudwalus van der Mariën.

18de eeuw. Vermoedelijk dateren de huidige gebouwen uit de eerste helft van de 18de eeuw. In 1737 wordt de herberg herbouwd in steen zie het jaaranker in de geveltop van de oostelijke zijgevel. Op de figuratieve kaart van de Sint-Pietersheerlijkheid, opgemaakt in 1764 door Joseph de Coster, en op het landboek van de parochie Desselgem, opgemaakt door C.P. Minne in 1771, wordt een woonhuis op L-vormig grondplan weergegeven op de hoek met de Kasteelstraat samen met een achtergelegen landgebouw dwars op de Kasteelstraat. In 1765 worden de hofstede, herberg en brouwerij "In Sinte Hubrecht" vermeld.

19de eeuw. Circa 1800 wordt de herberguitbating stopgezet en is het gebouw bewoond door de familie Migneau. De voormalige herberg wordt een kleine hofstede waar ook aan vlasbewerking wordt gedaan (met de eerste vlasturbine van de gemeente). Het primitief kadasterplan (circa 1834) geeft dezelfde situatie weer als op de kaarten van 1764 en 1771.

20ste eeuw. Volgens het kadaster laat de familie Delcour in 1911 de woning opsplitsen in twee woongedeeltes en het achtergelegen landgebouw dwars op de Kasteelstraat verbouwen en deels omvormen in een zwingelarij.

Beschrijving. Hoeve met losse bestanddelen. Erftoegang aan de kant van de Nieuwstraat met rechts een wit beschilderde, vierkante pijler met getrapte bekroning, erftoegang aan de Kasteelstraat met recent hek. 18de-eeuwse dubbelwoning op L-vormig grondplan op de hoek met de Kasteelstraat. Wit beschilderde, verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldaken. Bepleisterde en wit beschilderde voorgevel met imitatievoegen, zijpuntgevels met vlechtwerk. Rechthoekige openingen, aan de kant van de Nieuwstraat onder een sluitsteen (decoratief uitgewerkt boven de deur). Linkerzijgevel met opkamer- en keldervenster en jaaranker "1737" in de geveltop. Vernieuwd houtwerk.

Dwars op de Kasteelstraat gelegen, 18de-eeuws landgebouw met voormalige zwingelarij van 1911. Deels wit beschilderde, verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldaken. Rechthoekige openingen, onder meer poort in de puntgevel aan de Kasteelstraat. Bakstenen schoorstenen met metalen banden.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Desselgem, 1911/13.
  • RIJKSARCHIEF GENT, Kaarten en Plannen, nr. 559: Kaerte figurative van de heerlykheyd van de parochie van Desselghem en Beveren met hun bestrek in de parochien Wareghem en Deerlyck, competerende d'abdy van St-Pieters, gemaekt door Gudwalus Van der Marien, 1675.
  • RIJKSARCHIEF GENT, Kaarten en Plannen, nr. 561: Kaerte figurative van de gelegendheyd der vry-eygen kerke heerlykhede van Ste-Pieters Desselghem, competerende de exemple abdye van Ste-Pieters nevens Gent, bestrekkende binnen de prochien van Desselgem, Beveren, Deerlyk en Waereghem, gemaeckt ten jaere 1764 door Joseph de Coster.
  • RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Gemeentearchief Desselgem, nr. 10: Sesden canton genaemt den Driesch, in Landtboeck der prochie van Desselgem, C.P. Minne, 1771.
  • DEBROUWERE M., DUCATTEEUW E., De Sint-Pietersheerlijkheid op Desselgem, Beveren, Waregem en Deerlijk, Het Munkenhof, in De Gaverstreke, jg. 5, 1977, p. 97.
  • DELANGE B., DUCATTEEUW E., De herbergen in Desselgem door de eeuwen heen, Een tijdskroniek, in De Gaverstreke, jg. 33, 2005, p. 256-259.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herberg Sinte-Hubrecht [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208600 (Geraadpleegd op 13-04-2021)