erfgoedobject

Hoeve De Leugenboom

bouwkundig element
ID
208608
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208608
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoeve "DE LEUGENBOOM", zie blauwhardstenen naambord boven de huisdeur (vermoedelijk aangebracht in de jaren 1950).

De hoevesite is als dusdanig reeds weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778), met losse bestanddelen in L-vormige opstelling. Het volume van de schuur ten zuiden van het erf is reeds aangeduid. Bij de opmaak van het primitief kadasterplan (circa 1835) is "Lefevere Pieter landbouwer, Couckelare" eigenaar: de losse bestanddelen zijn U-vormig rondom het erf opgesteld: ten zuiden de schuur, ten noorden het (nieuwe) boerenhuis, ten westen twee kleine volumes. Ten noorden van het huis was een grote hof of moestuin (het huis vormde één perceel met die hof), ten oosten van de schuur was er een kleine hof, op het erf is er een boomgaard. Tegen de westelijke zijgevel van het huis klein uitspringend volume, mogelijk bakhuisje. Zelfde situatie op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846). In 1926 worden de twee kleine gebouwtjes ten westen van het erf vervangen door een grotere stalling. In 1942, uitbreiding van het huis en de stalling, afbraak van het bakhuis bij het huis.

Vrijstaande volumes U-vormig gegroepeerd rondom het erf. Deels verhard erf, deels tuin en deels bewaarde boomgaard. Voor de stalling, brede stoep in bakstenen op hun kant. Bij het huis zijn een nieuw huis en een aantal loodsen bijgebouwd.

Ten noorden van het erf, boerenhuis, voor het eerst aangeduid op het primitief kadasterplan (circa 1835). Gele baksteenbouw onder aan de achterzijde mank zadeldak (rode Vlaamse pannen). De erfgevel en de linker zijgevel werden gecementeerd in de tweede helft van de 20ste eeuw. De foto in de fotobijlage van de wedstrijd van 1952 toont nog de oorspronkelijke toestand: witgeschilderde baksteenbouw boven gepekte plint, erfgevel met centrale deur in een geriemde bakstenen omlijsting (donkerder geschilderd), links geflankeerd door twee licht getoogde muuropeningen (houtwerk met kruisindeling en kleine roedeverdeling), rechts door twee bolkozijnen (schuiframen met kleine roedeverdeling), luiken, tegen de linker zijgevel het bij het huis aansluitende bakoventje onder laag zadeldak. Anno 2009 zijn de deuromlijsting en de kozijnconstructie rechts bewaard, weliswaar met recente ramen. In de achtertuin van het huis, Mariagrotje.

Ten zuiden van het erf, dwarsschuur, mogelijk met (laat) 18de-eeuwse kern, zie aanduiding op de Ferrariskaart (1770-1778). Deels versteend stijl- en regelwerk onder zadeldak (rode Vlaamse pannen). Het linker gedeelte van de erfgevel en de linker zijgevel bewaren hun brede beplanking op een bakstenen voeting. Het rechter gedeelte van de erfgevel is versteend, mogelijk in de jaren 1920-1930, zie staldeuren en -vensters onder betonnen latei. De poortdoorrit is dichtgemetseld in betonblokken.

Ten westen van het erf, stalling van circa 1926. Rode baksteenbouw onder pannen zadeldak. Getoogde staldeuren onder strek

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Koekelare, 1926/85, 1942/72.
  • SEYS R., Koekelare, gisteren en op de drempel van morgen. Een verzameling foto's, prentkaarten en tekeningen, met beknopte historische en andere toelichtingen, Sint-Niklaas, 1987, p. 76 (iconografie).
  • DE GRYSE H., Wedstrijd tusschen de landelijke gemeenten van het arrondissement Veurne-Diksmuide, s.l., 1952. (fotobijlage).

Bron     : Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve De Leugenboom [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208608 (Geraadpleegd op )