erfgoedobject

Wijkschool en klooster

bouwkundig element
ID
208634
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208634

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Wijkschool en klooster
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Voormalige, eind 19de-eeuwse wijkschool en begin 20ste-eeuws klooster. Sinds 1987 in gebruik door het bedrijf Willaert, een bedrijf dat kostuums verhuurt.

Historiek

19de eeuw. In 1898 koopt de familie Delobelle koopt van het Bureel van Weldadigheid een stuk grond in de wijk Spriete waarop ze een school laat bouwen. Volgens het kadaster wordt de school gebouwd in opdracht van bediende Jules Delobelle uit Beveren-Leie en heeft het gebouw een L-vormig grondplan. Rond de eeuwwisseling geven twee onderwijzeressen, Regina-Maria Delobelle en Jeanette Musschoot, echtgenote van Jules Delobelle, er les.

20ste eeuw. In 1908 worden de schoolgebouwen aangekocht door de zusters van de Heilige Familie uit Ieper en vanaf september 1908 nemen de zusters de plaats in van de twee onderwijzeressen. De zusters verblijven aanvankelijk in het klooster in het centrum van Desselgem.

Volgens het kadaster wordt het huis van 1898 in 1912 vergroot tot klooster en worden achter de bestaande bebouwing twee schoolvleugels opgetrokken. Wanneer de Eerste Wereldoorlog uitbreekt telt de school zes klassen. In 1917 worden de gebouwen in beslag genomen door de Duitse troepen. In 1922 wordt de vzw Gesticht der Zusters van de Heilige Familie opgericht en vindt er een overdracht plaats van de bezittingen. Maria Vramboudt geeft er als eerste lekenleerkracht les in 1924. Volgens het kadaster wordt het klooster in 1925 vergroot en verhoogd. In 1929 verkoopt Gentille Descheemaecker het aanpalende eigendom met woonhuis, koer en erf aan de vzw Gesticht der zusters van de Heilige Familie en in 1930 wordt het klooster op de Spriete een afzonderlijke communauteit. In 1937-1938 wordt de school op de Spriete verbouwd en worden er nieuwe klassen opgericht.

Tijdens werken van 1959 worden de klassen vergroot door het innemen van de trapzaal en wordt er een nieuwe inkomhal en trapzaal gebouwd. In 1961 wordt in alle klassen en in de eetzaal centrale verwarming aangelegd. Sinds het einde van de jaren 1960 neemt het aantal leerlingen af en in 1976 fusioneert de school van Spriete met de school in het centrum van Desselgem. In 1986 wordt besloten om het bijhuis in de wijk Spriete te sluiten en één jaar later verhuizen de laatste leerlingen van de school naar het centrum, waardoor de school leeg komt te staan en ook het klooster wordt ontruimd.

Beschrijving

Voormalige klooster- en schoolgebouwen gelegen rondom een centrale (speel)plaats. Toegang met recente ijzeren poort rechts van hoofdvolume aan de straatkant. Achter de site loopt een wegel in het verlengde van een zijtracé van de Sprietestraat.

Voormalig klooster- en schoolgebouw op L-vormig grondplan, daterend van 1898 en gelegen aan de straatkant. De drie linkertraveeën en het dwarsvolume waren ingericht als klooster, de zes rechtertraveeën als schoolgebouw. Verankerde baksteenbouw van twee bouwlagen onder zadeldaken met zwarte pannen. Roodbakstenen straatgevel op een arduinen plint; verdiepte segmentboogvormige openingen met bewaard houtwerk. Toegangstravee met spitsboognis met arduinen sokkel en bovenliggend kruisje in het metselwerk (beeld weggehaald). Dwarsvleugel met spitsboogvensters op de verdieping (kapel?).

Voormalig schoolgebouw van 1912 aan de zuidoostzijde van de (speel)plaats. Baksteenbouw van twee bouwlagen onder een zadeldak met rode pannen (loodrecht op de straat). Gecementeerde kopgevel met imitatievoegen aan de straatkant. Achtergevel met aangepaste, rechthoekige openingen onder betonnen lateien. Voormalig schoolgebouw met klassen en eetzaal van 1959, gelegen in het verlengde van de kloostervleugel (noordzijde van de speelplaats). Baksteenbouw van twee bouwlagen onder een zadeldak met zwarte pannen. Grote, licht getoogde openingen. Achteraan de site, turnzaal van 1959.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Desselgem, 1899/9, 1913/23, 1925-1926/44.
  • PHILIPPE R., 150 jaar zusters Heilige Familie Desselgem: geschiedenis van 1857 tot 2007, Ieper, 2007.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Wijkschool en klooster [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208634 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.