erfgoedobject

Vlasserswoning met vlasschuur

bouwkundig element
ID: 208648   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208648

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige vlasserswoning met aanpalende vlasschuur, gelegen op de hoek met een doodlopend zijtracé van de Ter Lindenstraat. Volgens het kadaster wordt de vlasschuur in 1931 opgetrokken door vlaskoopman Edmond Deveugele. In 1932 wordt de vlasschuur verkocht aan handelaar Richard Pauwels, die nog in datzelfde jaar de woning laat optrekken (volgens het kadaster wordt een voormalige motorzwingelarij van 1916 in 1932 omgevormd tot de huidige woning).

Halfvrijstaande woning aan het hoofdtracé, voorafgegaan door een voortuin afgezet met een laag bakstenen muurtje met vierkante, bakstenen pijlers en buishekken. Bakstenen dubbelhuis onder pannen zadeldak. Straatgevel op gecementeerde plint en met korfboogopeningen met bewaard houtwerk. Wit beschilderde zijgevel met mijtervormige, bakstenen heiligennis met kruisbekroning.

Tweebeukige vlasschuur, gebouwd tegen de linkerzijgevel van de woning en gericht naar het doodlopende zijtracé. Verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldaken. Grote, rechthoekige poortopening met vernieuwde poort. Zijgevel met beglaasde, spitsboogvormige heiligennis met bakstenen omlijsting en dito kruisbekroning; de nis bevat drie heiligenbeelden, waaronder beeld van het Heilig Hart.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Desselgem, 1916/17, 1931/16, 1932/8.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Vlasserswoning met vlasschuur [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208648 (Geraadpleegd op 21-10-2019)