Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Waregem
Deelgemeente Desselgem
Straat Ter Lindenstraat
Locatie Ter Lindenstraat zonder nummer, Waregem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Waregem (geografische inventarisatie: 01-01-2009 - 31-01-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand, gelegen aan de erftoegang van het goed "Ter Linden" (nr. 107). Kapel opgetrokken in 1946 door Georges Meerschman, landbouwer op het goed "Ter Linden", als dank voor de bescherming tijdens de Tweede Wereldoorlog en ter vervanging van een oudere kapel die reeds afgebeeld staat op de kaart van de Sint-Pietersheerlijkheid, opgemaakt door Joseph de Coster in 1764. De kapel van 1946 is het werk van de plaatselijke metsers René en Marcel Roelstraete die de kapel bouwen naar een model uit Wortegem. Oranjebakstenen kapel onder een zadeldak met zwarte, mechanische pannen. Aan weerszijden twee hoge schuin aflopende hoeksteunberen, eveneens in oranje baksteen. Gebruik van gele baksteen voor de omlijsting van de rondboogtoegang en voor het kruisje in de geveltop. Zijgevels met halfronde vensters met glas-in-lood. Toegang met dubbel traliehekken met het opschirft "AVE / MARIA" onder kruisbekroning.

Sober interieur met houten rondbooggewelf. Oranjebakstenen altaar met Onze-Lieve-Vrouwbeeld met kind tegen een achtergrond met geelbakstenen rondboogomlijsting.

  • RIJKSARCHIEF GENT, Kaarten en Plannen, nr. 561: Kaerte figurative van de gelegendheyd der vry-eygen kerke heerlykhede van Ste-Pieters Desselghem, competerende de exemple abdye van Ste-Pieters nevens Gent, bestrekkende binnen de prochien van Desselgem, Beveren, Deerlyk en Waereghem, gemaeckt ten jaere 1764 door Joseph de Coster.
  • DEBROUWERE M., DUCATTEEUW E., Van woonsteden en mensen in Desselgem, 3. Het Goed Ter Linden, in De Gaverstreke, jg. 13, 1985, p. 336, 347-348.
  • DEGRANDE V., Inventaris van kapellen in West-Vlaanderen. Gemeente Desselgem, in Inventaris van kapellen in West-Vlaanderen, Assebroek, 2005, nr. 9.

Bron: Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Creyf, Silvie & Vanwalleghem, Aagje

Relaties

maakt deel uit van Ter Lindenstraat

Ter Lindenstraat (Waregem)

is gerelateerd aan Hoeve Ter Linden

Ter Lindenstraat 107, Waregem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.