erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
208656
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208656

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Kleine hoeve als dusdanig reeds aangeduid op de Ferrariskaart van 1770-1778, het primitief kadasterplan (circa 1835) en de Atlas der Buurtwegen van circa 1846. Bij de opmaak van het primitief plan (circa 1835) is landbouwer François Lecok uit Moere (Gistel) eigenaar: weergave van een tweewoonst met een landgebouw aan de kant van de Hovarestraat. De site kreeg op het plan de benaming "den puyt". Wellicht gaat het om een herberg, op de Ferrariskaart is even ten noordwesten van deze site de "Puydt Cabaret" aangeduid. Op de mutatieschets van 1864, onder eigenaar Gustavus Vansieleghem, brouwer uit Eernegem (Gistel) wordt het landgebouw aan de kant van de Hovaerestraat afgebroken en de huidige schuur en stalling dieper op het perceel gebouwd. Een gedeelte van het woonhuis op de hoek met de Hovaerestraat wordt nu ingericht als smis. In 1878 wordt een kleine uitbouw aan de straatkant (Moerdijkbeek-West) afgebroken. Voorts wordt het oostelijke huis nog eens in twee woongedeeltes opgesplitst, wat in 1895 deels ongedaan wordt gemaakt.

Witgeschilderde, verankerde baksteenbouw onder zadeldak (rode Vlaamse pannen), gepekte plint. Het lange volume wijst op het vroegere gegeven van meerwoonst. Getoogde muuropeningen, vernieuwd houtwerk met groen- en witbeschilderde luiken, mogelijk naar oud model. Op het erf, schuurtje met aansluitend stalletje onder lager zadeldak, eveneens witgeschilderd en rode Vlaamse pannen.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Koekelare, 1864/25, 1878/9, 1895/3, 1942/39.

Bron     : Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208656 (Geraadpleegd op )