Paviljoen Sala Thai

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Koekelare
Deelgemeente Koekelare
Straat Moerestraat
Locatie Moerestraat zonder nummer, Koekelare (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Koekelare (geografische inventarisatie: 01-10-2008 - 28-02-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Elektriciteitscabine, Sala Thai

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

Beknopte karakterisering

Typologietuinpaviljoenen

Beschrijving

Zogenaamde "Sala Thai" of Thais nutsgebouwtje. Het gebouwtje - met uitzondering van de dakpannen, volledig overgebracht uit Thailand, maskeert eigenlijk een elektriciteitscabine. Inhuldiging op 5 november 1989, door drie Boeddhistische monniken en de pastoor van Koekelare. Initiatief van dokter Walter Holvoet, schepen van toerisme en Thailandreiziger.

Kadert in de dorpskernvernieuwing die plaats vond vanaf circa 1985, waarbinnen de "Sala Thai" een "stedenbouwkundige folie" wordt genoemd. De doelstelling van de dorpskernvernieuwing was de herstructurering van de Dorpsstraat, het marktplein, de Moerestraat en de kerkomgeving. In de aanloop naar deze dorpskernvernieuwing zijn een aantal gebouwen afgebroken en het kerkhof rond de kerk opgeruimd. In 1990 wordt Koekelare bekroond met de Agora Award voor Stadsvernieuwing.

  • Informatie over kunstwerken, gemeentebestuur Koekelare.
  • Gids voor Vlaanderen. Toeristische en culturele gids van de Vlaamse gemeenten, Tielt, 1995, p. 620-622.
  • Koekelare daar is leven in de brouwerij, in Infogids Koekelare: de Mokker – Bovekerke – Zande 1995-1997, Koekelare, 1996, p. 105-106.

Bron: Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Relaties

maakt deel uit van Moerestraat

Moerestraat (Koekelare)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.