erfgoedobject

Bakhuis van hoevesite met erfbeplanting

bouwkundig / landschappelijk element
ID
208723
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208723

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoevesite
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Aan de straat gelegen hoevesite. De hoevesite is in zijn huidige constellatie reeds aangeduid op het primitief kadasterplan (circa 1835) en op de Atlas der Buurtwegen van circa 1846, echter nog niet op de Ferrariskaart (1770-1778). Bij de opmaak van het primitief plan is "Vandoorn Josephus, landbouwer, Couckelare" eigenaar: aanduiding van een "huis" (in twee opgedeeld, wellicht huis met aansluitend nutsgebouw), een "boomgaard" en een grote "hof" of moestuin ten noorden. Ook de volumes van het bakhuis en de schuur zijn reeds aangeduid als een deel van de boomgaard. Het perceel waarop de hoevegebouwen staan in 2009 komt nog steeds overeen met het boomgaardperceel van circa 1835. Op de 'hof' is een loods uit het midden van de 20ste eeuw ingeplant. Naar verluidt was het dak van het huis tot het midden van de 20ste eeuw gedekt in stro.

Bij de erftoegang, twee oude knotlindes, in de rechter linde, beglaasd Mariakapelletje. Tussen de linker linde en het bakhuis, bloemenperkje met buxushaag en Lourdesgrotje. Begraasd erf met bij het huis notelaar.

Ten noorden van het erf, boerenhuis waarvan het volume reeds aangeduid is op de atlas van circa 1846. Witgeschilderde baksteenbouw boven gepekte plint, vier traveeën gevat onder zadeldak (rode mechanische pannen) met geknikte dakoverstek. Aansluitend nog één huistravee onder een lager zadeldak (mogelijk een verbouwde stalling) en de eigenlijke stal. Rechthoekige en licht getoogde muuropeningen onder strek, centrale deur in een geriemde omlijsting van grijs gesmoorde baksteentjes (zwartgeschilderd met gewitte voeg). Vernieuwd houtwerk, bewaarde luiken.

Linker zijgevel recent gecementeerd, heiligennisje. Achtergevel met rechts opkamer, bewaard getoogd keldervenster, nieuwe aanbouw onder lessenaarsdak.

Ten zuiden van het erf, dwarsschuur waarvan het volume reeds aangeduid is op de atlas van circa 1846. De gele baksteenbouw wijst echter eerder op een constructie uit het eerste kwart van de 20ste eeuw (mogelijk een verstening van een beplankte schuur ?). Gevat onder zadeldak (rode Vlaamse pannen). Getoogde staldeuren en –vensters, de schuurpoort aan de erfzijde is dichtgemetseld.

Ten westen van het erf, bakhuis waarvan het volume reeds aangeduid is op de atlas van circa 1846. Witgeschilderde baksteenbouw onder pannen zadeldak, lager ovenhuisje. In de noordgevel, openingen, mogelijk bedoeld voor duiven.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Koekelare, 1889/25 (grenswijziging).

Bron: VANNESTE P. & BAERT S. met medewerking van BOONE B., CREYF S. & VRANCKX M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Koekelare, Deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Erfbeplanting

Uit desktoponderzoek is vastgesteld dat de notelaar op het erf en de lindes (met boomkapelletje?) aan het hofgat nog bewaard zijn. De lindes zijn destijds aangeplant als welkomstbomen, een eeuwenoud gebruik om de bezoeker van het erf te verwelkomen, te zuiveren en het "kwade" te weren. 

  • Google Maps, Streetview, Puydsarmoede 8, Koekelare [online] (geraadpleegd augustus 2022).
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Hoevegebouwen

De hoevesite is inmiddels sterk gewijzigd. De schuren werden verbouwd en de woning werd gesloopt. Alleen het bakhuis bleef behouden.

  • Informatie verstrekt door IOED Polderrand in 2018.
Auteurs: Jacobs, Els
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Bakhuis van hoevesite met erfbeplanting [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208723 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.