Dorpswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Koekelare
Deelgemeente Koekelare
Straat Sint Maartensplein
Locatie Sint Maartensplein 13-15, Koekelare (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Koekelare (geografische inventarisatie: 01-10-2008 - 28-02-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Brouwerswoning Christiaen met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 23-10-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Samenstel van twee woningen uit de tweede helft van de 19de eeuw, beeldbepalende hoekpanden. Opgenomen in het beschermde dorpsgezicht (omgeving van het brouwershuis) bij K.B. van 23/10/1981). Deze huizen zijn als dusdanig nog niet aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846). Op een prentbriefkaart van het marktplein voor de Eerste Wereldoorlog (na 1902) is bijna de volledige westwand van het plein ingenomen door gelijkaardige samenstellen van tweelaagse woningen.

Geelbakstenen samenstel van twee bouwlagen onder zadeldak (blauwe Vlaamse pannen, rechts klimmende dakvensters). Aflijnende gootlijst, links boven geprofileerde baksteenfries, rechts op geprofileerde houten klossen. Getoogde muuropeningen onder strek, onderdorpels in blauwe hardsteen. Op de verdieping, blind venster (oorspronkelijk ook op de begane grond). Vernieuwd houtwerk, zie renovatie laatste kwart 20ste eeuw, gedeeltelijk naar oud model (geen herneming van de kruisindeling en de kleine roedeverdeling rechts), luiken.

  • ARCHIEF RUIMTE EN ERFGOED AFDELING WEST-VLAANDEREN, fotoarchief.
  • ARREN R., De Koekelaarse dinsdagmarkt en haar invloed op het dorpsbeeld, in Coclariensia, jg.6, Koekelare, 1987, p. 35 (iconografie).
  • DEREEPER T., Koekelare in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1972, prentkaart 3 (iconografie).

Bron: Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Maartensplein

Sint Maartensplein (Koekelare)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.