erfgoedobject

Herenhuis

bouwkundig element
ID
20878
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20878

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Herenhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Fraai dubbelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, met steil lessenaarsdak (pannen), volgens archiefstukken van 1925. Merkwaardige bepleisterde lijstgevel in neoclassicistische stijl. Smalle centrale deurtravee boven de fries bekroond met een gebogen fronton waartegen twee kwartcirkels aanlopen, geopend met vlak omlijste oculus; voorts gemarkeerd door deurvenster met gebogen fronton en balkon met decoratieve ijzeren leuning. Brede venstertravee begrensd door kolossale Corinthische pilasters op geprofileerde basis. Gebogen erkers verfraaid met spiegels met uitgeholde hoeken en met hekbekroning. Rondboogvormige benedenvensters, voorts spiegelboogvormige muuropeningen. Onderbroken kroonlijst.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1925/P/3.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herenhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20878 (Geraadpleegd op 17-06-2021)