Roepsteen bij Sint-Gertrudiskerk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Koekelare
Deelgemeente Bovekerke
Straat Bovekerkestraat
Locatie Bovekerkestraat zonder nummer, Koekelare (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Koekelare (geografische inventarisatie: 01-10-2008 - 28-02-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Roepsteen bij Sint-Gertrudiskerk

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

Beknopte karakterisering

Typologieroepstenen

Beschrijving

De steen is moeilijk te dateren, maar stamt zeker uit de periode van vóór de Eerste Wereldoorlog. Op een prentkaart van circa 1910 is de steen nog opgesteld ten westen van het kerkkoor.

De roepsteen diende traditioneel om berichten aan de bevolking mede te delen. Normaliter lag de roepsteen aan de ingang van de kerk zodat de veldwachter, de belleman of de gemeentebode na de zondagsmis de berichten aan de bevolking kon voorlezen.

  • SEYS R., Koekelare, gisteren en op de drempel van morgen. Een verzameling foto's, prentkaarten en tekeningen, met beknopte historische en andere toelichtingen, Sint-Niklaas, 1987, p. 81.

Bron: Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Relaties

maakt deel uit van Bovekerkestraat (Bovekerke)

Bovekerkestraat (Koekelare)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.