Gemeentehuis Bovekerke

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Koekelare
Deelgemeente Bovekerke
Straat Bovekerkestraat
Locatie Bovekerkestraat 170, Koekelare (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Koekelare (geografische inventarisatie: 01-10-2008 - 28-02-2010).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Gemeentehuis Bovekerke

Deze bescherming is geldig sinds 05-03-2012.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeentehuis van Bovekerke

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

"GEMEENTEHUIS BOVEKERKE", zie opschrift, recent omgevormd tot woongelegenheid door het OCMW Koekelare. Dit regionalistisch gebouw uit de wederopbouwperiode van de jaren 1920 vormt een visueel geheel met de gemeenteschool van circa 1873 in neoclassicistische stijl (nr. 168).

Voor de Eerste Wereldoorlog vonden de gemeenteraadszittingen vermoedelijk plaats in (een) herberg(en). Bouw van gemeentehuis - naast de gemeenteschool -, naar ontwerp van architect Theo Raison uit Brugge (goedkeuring van de plannen door de gemeenteraad in 1922).

Vrijstaand gemeentehuis. Geelbakstenen, verankerd diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (rode Vlaamse pannen). De voorgevel is opgevat als een trapgevel, naar Brugs voorbeeld. Rechts lage aanbouw uitgewerkt als steunbeer. Deur in een geprofileerde tudorbogige omlijsting, op zijn beurt gevat in een boven de deur versmallende tudorboognis, geïnspireerd op de Brugse traditie. In het gevelveld, wapenschild. Rechts van de deur, plakkaat met opschrift "GEMEENTEHUIS BOVEKERKE". Rechthoekige muuropeningen, verdiept in korfboognis. Het oorspronkelijke houtwerk met kruisindeling, kleine roedeverdeling en luiken (begane grond) is vervangen. De linker zijgevel is blind, hoge schoorsteen met tuitgevelmotief. Achtergevel opgevat als tuitgevel.

  • ALGEMEEN RIJKSARCHIEF BRUSSEL, Dienst der Verwoeste Gewesten, dossiers nrs. 3096.
  • Bovekerke, in HASQUIN H., Gemeenten van België. Geschiedkundig en administratief-geografisch woordenboek. Deel 1: Vlaanderen, s.l., 1980, p. 139 (iconografie).
  • GHYSELEN J., Anderhalve eeuw onderwijs in Boverkerke, in Spaenhiers. Jaarboek, jg. 6, 1998, p. 43 (iconografie).
  • NOTEBAERT A., NEUMANN C. e.a., Inventaris van het archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1986, dossier nrs. 3096.
  • SEYS R., Koekelare, gisteren en op de drempel van morgen. Een verzameling foto's, prentkaarten en tekeningen, met beknopte historische en andere toelichtingen, Sint-Niklaas, 1987, p. 84 (iconografie).

Bron: Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Relaties

maakt deel uit van Bovekerkestraat (Bovekerke)

Bovekerkestraat (Koekelare)

is gerelateerd aan Onderwijzerswoning

Bovekerkestraat 168, Koekelare (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.