Hoeve De Lange Scheure

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Koekelare
Deelgemeente Bovekerke
Straat Burgemeester Van Ackerestraat
Locatie Burgemeester Van Ackerestraat 13, Koekelare (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Koekelare (geografische inventarisatie: 01-10-2008 - 28-02-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve De Lange Scheure

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

19de-eeuwse hoeve zogenaamd "DE LANGHE SCHEURE" (zie houten naambord), verwijzend naar het erg lange volume van de dwarsschuur. Losstaande bestanddelen L-vormig rondom het verharde erf gegroepeerd. Boerenhuis met aanpalende stal parallel aan de weg en een achterliggende vrijstaande, haakse schuur. Het erf is toegankelijk via een verharde oprit rechts van het boerenhuis.

Het geheel is fasegewijs tot stand gekomen. Het boerenhuis maakt deel uit van de hoeve die voor het eerst is weergegeven op de Ferrariskaart van 1770-1778. Op het primitief kadasterplan (circa 1835) is de hoeve eigendom van burgemeester Hubertus Proot en is ze afgebeeld in een boomgaard. Zelfde weergave op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846). Volgens het kadaster wordt in 1875 de oude schuur vervangen door de huidige en wordt het boerenhuis vergroot. In 1881 wordt het boerenhuis verbreed. In 1931 wordt in het zuidelijke deel van de schuur een maalderij ingericht. In 1952 registreert het kadaster de constructie van de stal.

Ten noordwesten van het erf, boerenhuis. De geelbakstenen opkamer is een restant van het oorspronkelijke boerenhuis gebouwd vóór 1835: verankerde gele baksteenbouw van twee traveeën onder zadeldak (rode Vlaamse pannen) met steile dakhelling, linker zijgevel afgewerkt met muurvlechtingen en aandak. Aan erfzijde twee opkamervensters, aan straatzijde blinde gevel met laag keldervenster. Het aansluitende bredere volume in donkerrode baksteen dateert van 1881: verankerde, rode baksteenbouw van drie traveeën op geelbakstenen plint en onder zadeldak (bruine mechanische pannen). Aangepaste muuropeningen onder rechte strek, vernieuwd houtwerk.

Aanleunende stal ten oosten van het boerenhuis. Lagere gele baksteenbouw onder zadeldak (rode mechanische pannen) met brede dakoverstek. Rechthoekige stalvensters.

Ten oosten van het erf, lange dwarsschuur met geïncorporeerde stallingen en wagenhuis, van 1875. Roodbakstenen volume van anderhalve bouwlaag onder zadeldak (rode mechanische en Vlaamse pannen). Muuropeningen onder strek of betonnen latei, onder meer laadluiken. Centrale dwarsdoorrit, dichtgemetselde korfboogpoort voor wagenhuis. Op het erf, aanbouw onder lessenaarsdak, uit het laatste kwart van de 20ste eeuw.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Bovekerke, 1876/6, 1882/4, 1931/14, 1953/36.

Bron: Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Relaties

maakt deel uit van Burgemeester Van Ackerstraat

Burgemeester Van Ackerestraat (Koekelare)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.