Wederopbouwhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Koekelare
Deelgemeente Bovekerke
Straat Burgemeester Van Ackerestraat
Locatie Burgemeester Van Ackerestraat 20, Koekelare (West-Vlaanderen)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Koekelare (geografische inventarisatie: 01-10-2008 - 28-02-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Wederopbouwhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen
Tags Wederopbouw

Beschrijving

Wederopbouwhoeve teruggaand op oudere site. De hoeve bestaat uit een woonhuis met aanpalende stal en een vrijstaande schuur in een haakse opstelling georganiseerd rondom een deels begraasd erf. Onverharde erfoprit, aan de straat gemarkeerd door twee paardenkastanjes.

Op de Ferrariskaart van 1770-1778 is reeds bebouwing aangeduid. Zelfde weergave op het primitief kadasterplan (circa 1834) met als eigenaar Fransman De Ghellynck. In 1923 registreert het kadaster de uitbreiding en verbouwing van het boerenhuis en de schuur. Volgens het plan in het archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten wordt de hoeve in 1920-1925 herbouwd in opdracht van E. Maertens-Goethals, naar ontwerp van architect Victor Renders uit Brussel.

Ten noorden van het erf, boerenhuis en aanpalende stal. In kern van 1920 met bewaard, nu uitgebreid en vernieuwd parement voor het huis. Stalling met laadvenster nog bewaard (voorgebouwde loods).

Ten westen van het erf, dubbele dwarsschuur met geïncorporeerd wagenhuis. Verankerd geelbakstenen volume met perfect symmetrische opstand onder schild-/ zadeldak (rode mechanische pannen) met brede dakoverstek. Twee verhoogde doorritten geflankeerd door een lager wagenhuis aan de ene zijde en een deuropening (bieten- en aardappelkelder) onder getoogde strek aan de andere zijde. Aan weerszijden van de doorritten en op de hoeken telkens een verjongende steunbeer. In de linker zijgevel, gedichte muuropeningen van het wagenhuis.

  • ALGEMEEN RIJKSARCHIEF BRUSSEL, Dienst der Verwoeste Gewesten, dossiers nummer 13841.
  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Bovekerke, 1923/27.
  • NOTEBAERT A., NEUMANN C. e.a., Inventaris van het archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1986, dossier 13841.

Bron: Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Relaties

maakt deel uit van Burgemeester Van Ackerstraat

Burgemeester Van Ackerestraat (Koekelare)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.