Dorpswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Koekelare
Deelgemeente Bovekerke
Straat Konijnenstraat
Locatie Konijnenstraat 6, Koekelare (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Koekelare (geografische inventarisatie: 01-10-2008 - 28-02-2010).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Dorpswoning

Deze bescherming is geldig sinds 05-03-2012.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vrijstaand laag woonhuis uit de vroege 19de eeuw. Op het primitief kadasterplan (circa 1835) opgetekend als linker gedeelte van een tweewoonst. Toenmalig eigenaar was Karolus Devreker, kleermaker te Bovekerke. Zelfde weergave op de Atlas der Buurtwegen van circa 1846. Volgens het kadaster wordt in 1913 een haaks nutsgebouw gebouwd tegen de achterzijde. Woonhuis zelf onveranderd tot op heden.

Verankerde, gele baksteenbouw van vier traveeën onder zadeldak (grijs gesmoorde Vlaamse pannen) met gebruik van grijs gesmoorde klompjes voor vlakke pilasters met geprofileerd basement aan weerszijden van de deur. Gecementeerde plint met cartouchemotief. Muuropeningen onder getoogde strek, bewaarde witgeschilderde schuiframen met kruisindeling en grote roedeverdeling, recente luiken en deels beglaasde paneeldeur.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Bovekerke, 1913/6.

Bron: Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Relaties

maakt deel uit van Konijnenstraat

Konijnenstraat (Koekelare)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.