erfgoedobject

Dorpswoning met stalling

bouwkundig element
ID
208847
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208847

Juridische gevolgen

Beschrijving

Vrijstaande, lage woning met geïncorporeerde stalling, haaks op de straat ingeplant. Omringende tuin met kasseipad en gietijzeren pomp op bakstenen sokkel.

Het pand is fasegewijs tot stand gekomen. Het rechter gedeelte van het woonhuis is voor het eerst weergegeven op het primitief kadasterplan (circa 1835) als eigendom van wever Ferdinandus Mobouck uit Bovekerke. Zelfde weergave op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846). Volgens het kadaster wordt het woonhuis in 1844 uitgebreid naar links (westen) toe met een tweede woongedeelte (uitbreiding nog niet opgenomen in genoemde atlas). In 1903 worden de twee woningen verenigd. De uitbreiding met de stalling (links) is van latere datum, vermoedelijk uit het interbellum. Rechts (aan straatzijde), lage roodbakstenen aanbouw onder lessenaarsdak (rode mechanische pannen), uit dezelfde periode

Woonhuis. Verankerde, donkerrode baksteenbouw van vier traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (rode Vlaamse pannen). De voor- of erfgevel en de rechter zijgevel zijn afgewerkt met gecementeerd parement met imitatievoegwerk. Erfgevel met getoogde muuropeningen voorzien van onderdorpel in grijs gesmoorde klompjes. Bewaard houtwerk: paneeldeur, ramen met kruisindeling en grote roedeverdeling, luiken. In de achtergevel, muuropeningen onder betonnen latei, opkamervenster (vernieuwd houtwerk). Rechter zijgevel met excentrisch raampje voorzien van dievenstaven, bewaard houtwerk met kruisindeling.

Aanpalende stalling links. Oranje baksteenbouw onder doorlopend zadeldak (rode mechanische pannen). Rechthoekige muuropeningen onder betonnen latei.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Bovekerke, 1844/3, 1903/5.

Bron     : Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dorpswoning met stalling [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208847 (Geraadpleegd op )