Kilometerpaal

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Koekelare
Deelgemeente Bovekerke
Straat Vladslostraat
Locatie Vladslostraat zonder nummer, Koekelare (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Koekelare (geografische inventarisatie: 01-10-2008 - 28-02-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kilometerpaal

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Gekasseid wegdek

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is deel van de bescherming als monument Kasseiweg Vladslostraat - Bovekerkestraat

Deze bescherming is geldig sinds 10-05-2012.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Blauwhardstenen kilometerpaal langs de in de periode 1854-1865 gekasseide Vladslostraat.

Bron: Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Datum tekst: 2010

Relaties

maakt deel uit van Kasseiweg Vladslostraat - Bovekerkestraat

Vladslostraat zonder nummer, Bovekerkestraat zonder nummer, Koekelare, Diksmuide (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.