erfgoedobject

Hoeve in L-vorm

bouwkundig element
ID
208881
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208881

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve in L-vorm
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Achterin gelegen hoeve, als site minimaal opklimmend tot 1740. Bestaande uit een vrijstaand boerenhuis en een stal en schuur in gesloten L-vormige opstelling rondom een deels begraasd, deels gekasseid erf met een grote mestput. Toegankelijk via een onverharde oprit, ter hoogte van de hoeve afgesloten door een smeedijzeren hek tussen betonnen pijlers.

Het huidige gebouwenbestand is fasegewijs tot stand gekomen en dateert uit de late 18de eeuw en 19de eeuw met verbouwingen begin 20ste eeuw. Stal, schuur en boerenhuis zijn in kern weergegeven op een kaart van 1740 gelegen binnen een omwalling en bos. Zelfde weergave op het primitief kadasterplan (circa 1834) met als eigenaar Joseph Dhollander, een Brugse rentenier, en zijn broer. Het perceel vertoont de omtrek van een gesupprimeerde omwalling. Hierbinnen bevindt zich ten westen van de stal een moestuin. Volgens het kadaster wordt in 1891 een klein nutsgebouw opgetrokken aan de zuidoostzijde van het boerenhuis. In 1932 worden schuur en stal die oorspronkelijk vrijstaand waren verlengd tot een gesloten L-vormige opstelling. Tegelijk wordt het boerenhuis verbouwd. In 1948 wordt het boerenhuis uitgebreid met een haaks volume en wordt een vrijstaand nutsgebouw bijgebouwd.

Ten noordoosten van het erf, boerenhuis. Huidig uitzicht dateert vermoedelijk van de verbouwing in 1932, maar volgens het kadaster bewaart het gebouw zijn kern van vóór 1834. Volume van twee traveeën + opkamertravee en twee bouwlagen onder doorlopend zadeldak (blauw geglazuurde mechanische pannen). Verankerde rode baksteenbouw met jaarankers "...30", boven een gecementeerde plint. Muuropeningen onder segmentboogstrek, linker zijgevel met spitsbogige beeldnis in omlijsting van grijs gesmoorde klompjes en bekronend kruis, geflankeerd door twee rondboogvensters onder druiplijst. Vernieuwd houtwerk.

Ten oosten van het boerenhuis, lagere, haakse aanbouw met L-vormige plattegrond, gebouwd in 1948. Geel- en oranjebakstenen volume onder schilddak (rode mechanische pannen), muuropeningen onder betonnen latei.

Ten noordwesten van het erf, dwarsschuur met geïncorporeerd wagenhuis, nu in gebruik als stal. Gebouwd vóór 1834. Gele baksteen onder zadeldak (rode Vlaamse pannen). Oorspronkelijke muuropeningen gedicht en vervangen door stalvensters en -deuren onder betonnen latei. Gedeeltelijk bewaarde dubbele rij verticale verluchtingsspleten aan weerszijden van de gedichte dwarsdoorrit. Rechter zijgevel met excentrisch uilengat boven een gedichte laadopening, en bouwnaad verwijzend naar het vroeger lager en smaller schuurvolume. Bewaarde brede stoep van bakstenen op hun kant. Lage stalaanbouw ten zuiden in rode baksteen onder lessenaarsdak (rode Vlaamse pannen). Muuropeningen onder betonnen latei. Oudere staldeuren met 'kijkluikje'.

Ten zuidwesten van het erf, stal. Iets lager volume in gele baksteen met verhoging in rode baksteen onder zadeldak (rode Vlaamse pannen). Aangepaste muuropeningen onder betonnen latei.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Zande, 1891/1, 1948/7.
  • Rijksarchief Brugge, Fonds Mestdagh, nr. 2086: Carte fig. d'une ferme et de terres. Water. Zevecotehoek et de G. W. over de waere Propr. Marie Acaert, Aut. : Jean-B. Muuls, G.J.F., Cop. de 1784 janvier 20, d'apres une carte de 1740.

Bron     : Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve in L-vorm [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208881 (Geraadpleegd op )