erfgoedobject

't Waaiboerhof

bouwkundig element
ID
208882
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208882

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed 't Waaiboerhof
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve, zogenaamd " 'T WAAIBOERHOF" (houten naambord) gelegen in een bocht van de weg. Als site minimaal opklimmend tot de 18de eeuw met gebouwenbestand uit de 18de eeuw met toevoegingen uit de 19de en 20ste eeuw. Hoeve met vrijstaande bestanddelen georganiseerd rond een verhard erf. Verharde erfoprit met aan straatzijde een rood geschilderd smeedijzeren hek tussen twee brede, vierkante bakstenen pijlers en twee erflindes. Erf aan de straatzijde afgesloten door een bakstenen erfmuur onder ezelsrug.

Het boerenhuis is reeds weergegeven op een kaart van 1760 samen met een parallel volume. De site wordt er aangeduid als "hof van den docteur provyn daer antone hellinck woont". Op de Ferrariskaart (1770-1778) zijn het boerenhuis, een parallel en een haaks nutsgebouw weergegeven binnen een boomgaard. Zelfde weergave op het primitief kadasterplan (circa 1834), namelijk het boerenhuis, een lang landgebouw langsheen de straat (nu afgebroken) en een kleiner nutsgebouw gelegen in een boomgaard met een grote moestuin ten noordoosten. Toenmalig eigenaar is Joannes Vanprovyn, advocaat te Ieper. Het kadaster registreert in 1882 een aantal eerder uitgevoerde aanpassingen: de verbreding van het boerenhuis tot een rechthoekige plattegrond, de verlenging van het grote landgebouw aan de straat en de bouw van de huidige schuur. De hoeve is op dat ogenblik eigendom van Alphonse Valcke-Bouvy, "doktoor" te Brugge. In 1951 wordt de hoeve verbouwd tot haar huidig uitzicht. Het grote landgebouw aan de straat wordt afgebroken en vervangen door een achterliggend nutsgebouw. De schuur krijgt een kleine uitbreiding aan de noordzijde.

Ten noordwesten van het erf, boerenhuis in kern teruggaand op de tweede helft van de 18de eeuw. Asymmetrisch witgeschilderd, bakstenen volume van zeven traveeën onder mank zadeldak (rode mechanische pannen). Witgeschilderde, gecementeerde plint met imitatievoegen. Aangepaste muuropeningen met een bewaard opkamervenster onder getoogde strek; vernieuwd houtwerk. Westelijke zijgevel met twee kleine rechthoekige vensters in de geveltop en een segmentbogig keldervenster met blokraam voorzien van horizontale houten en twee smeedijzeren dievenstaven. Tegen erfgevel, gemetste waterpomp.

Ten noordoosten van het erf, oorspronkelijke schuur, nu in gebruik als stal. Verankerde, donkerrode baksteenbouw onder zadeldak (rode Vlaamse pannen) met brede dakoverstek op uitgelengde kepers. Gedeeltelijk gedichte centrale dwarsdoorrit geflankeerd door gedeeltelijk bewaarde verticale verluchtingsspleten. Oostelijke zijgevel met gedicht uilengat, westelijke zijgevel met nieuwe poortopening onder beluikte laadopening.

Ten zuidwesten van het erf, bakhuis. Verankerd roodbakstenen volume onder zadeldak (rode Vlaamse pannen).

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Zande, 1882/1, 1951/1.
  • Rijksarchief Brugge, Fonds Kaarten en Plannen, nr. 184: Kaart met landerijen van de kartuizers van Brugge gelegen te Zande in de watering van Gistel West over de ware, 1760.
  • Rijksarchief Brugge, Fonds Mestdagh, nr. 2086: Carte fig. d'une ferme et de terres. Water. Zevecotehoek et de G. W. over de waere Propr. Marie Acaert, Aut. : Jean-B. Muuls, G.J.F., Cop. de 1784 janvier 20, d'apres une carte de 1740.

Bron     : Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Vanneste, Pol
Datum  :

Aanvullende informatie

Informatie verkregen via IOED Polderrand (oktober 2018): enkel de schuur en de stallen zijn bewaard. De woning werd herbouwd. Hekken, hekpijlers, omheiningsmuren en het bakhuis werden verwijderd.

Auteurs : Sys, Annelien
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: 't Waaiboerhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208882 (Geraadpleegd op )