Sluis op het Lekedijkgeleed

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Koekelare
Deelgemeente Zande
Straat Lekedijk
Locatie Lekedijk zonder nummer, Koekelare (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Koekelare (geografische inventarisatie: 01-10-2008 - 28-02-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sluis op het Lekedijkgeleed

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Betonnen sluis op het Lekedijkgeleed met schut ter regeling van het waterdebiet. Het gebruik van schuifjes ten behoeve van de bevloeiing van vruchtbaar te maken gebieden dateert uit de middeleeuwen en het ancien regime. De constructies hadden een dubbele functie, het schuifje regelt de waterpeilen in de meersgronden en zorgt er tevens voor dat de graslanden tijdelijk bevloeid worden wat leidt tot een hogere grasproductie en een natuurlijke bemesting.

Hoog opgebouwde schuif met enkele doorgang, vermoedelijk uit de jaren 1910-1920. Constructie opgetrokken in beton, schuif met opstuwende en terugstuwende functie bediend door middel van tand- en heugelsysteem.

Bron: Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Baert, Sofie & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lekedijk

Lekedijk (Koekelare)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.