Vrije Meisjesschool en klooster

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Koekelare
Deelgemeente Zande
Straat Schouttetenstraat
Locatie Schouttetenstraat 1, Koekelare (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Koekelare (geografische inventarisatie: 01-10-2008 - 28-02-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Vrije Meisjesschool en klooster

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

Beschrijving

Volgens de literatuur gebouwd in 1896. Voortuin afgesloten door smeedijzeren hek tussen gietijzeren kolommen en geelbakstenen pijlers op dito muurtje.

In 1879 wordt hier een eerste school gebouwd als katholieke reactie op de wet van Humbeek die de neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs oplegde. Pastoor Polycarpus Pattyn koopt op 5 november 1879 van Albert de Nieuwenhove-Joos de ter Beerst uit Pittem, grootgrondbezitter in Zande, een terrein voor het oprichten van een school. Tegen eind 1879 is het gebouw klaar.

In 1896 sluit de pastoor een overeenkomst met de kloosterorde van Sint-Vincentius à Paulo uit Roeselare om de school over te nemen. De vrije school wordt op 19 februari 1896 weer aangenomen, omdat Elisa Lammertyn (religieuze) als gediplomeerde aan het hoofd komt. Ze wordt bijgestaan door Sylvie Dewaele, een niet-gediplomeerde non. De zusters laten de school, die toen reeds was vervallen heroprichten en uitbreiden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt een lokaal in de zusterschool opgeëist door de Duitse bezetter die er een elektrische centrale in inricht. In 1949 wordt het schoolgebouw grondig verbouwd.

Kloosterhuis. Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (blauw geglazuurde mechanische pannen) met dakruiter. Verankerde, rode baksteenbouw met blauwhardstenen plint, linker zijgevel bekleed met leien. Muuropeningen onder getoogde strek, vernieuwd houtwerk. Boven deur rondbogige, beglaasde beeldnis in omlijsting van grijs gesmoorde klompjes.

School. Laag volume van acht traveeën onder zadeldak (rode mechanische pannen). Huidig uitzicht van 1949. Parement in rode baksteen en gewitte voeg boven lage blauwhardstenen plint. Rechthoekige muuropeningen onder strek, vernieuwd houtwerk. Betonnen luifel boven deur. Linker zijgevel bekleed met rode mechanische pannen.

  • ARREN R., HEUS J., Onderwijs in Koekelare 19de eeuw, in Spaenhiers. Jaarboek, jg. 11, 2003.
  • HEUS J., Schoolmeester-dichter Emiel Kesteman op doortocht in Zande (1879-1896), onuitgegeven werkdocument.
  • VAN 'T HOF P., SEYS R., Klein Zande-ke adieu. Een klein stukje geschiedenis van een klein gemeentje. Met een In memoriam door Raf Seys, Koekelare, 1977, p. 22.

Bron: Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Baert, Sofie & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Schouttetenstraat

Schouttetenstraat (Koekelare)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.