erfgoedobject

Vrije Meisjesschool en klooster

bouwkundig element
ID
208897
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208897

Juridische gevolgen

Beschrijving

Volgens de literatuur gebouwd in 1896. Voortuin afgesloten door smeedijzeren hek tussen gietijzeren kolommen en geelbakstenen pijlers op dito muurtje.

In 1879 wordt hier een eerste school gebouwd als katholieke reactie op de wet van Humbeek die de neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs oplegde. Pastoor Polycarpus Pattyn koopt op 5 november 1879 van Albert de Nieuwenhove-Joos de ter Beerst uit Pittem, grootgrondbezitter in Zande, een terrein voor het oprichten van een school. Tegen eind 1879 is het gebouw klaar.

In 1896 sluit de pastoor een overeenkomst met de kloosterorde van Sint-Vincentius à Paulo uit Roeselare om de school over te nemen. De vrije school wordt op 19 februari 1896 weer aangenomen, omdat Elisa Lammertyn (religieuze) als gediplomeerde aan het hoofd komt. Ze wordt bijgestaan door Sylvie Dewaele, een niet-gediplomeerde non. De zusters laten de school, die toen reeds was vervallen heroprichten en uitbreiden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt een lokaal in de zusterschool opgeëist door de Duitse bezetter die er een elektrische centrale in inricht. In 1949 wordt het schoolgebouw grondig verbouwd.

Kloosterhuis. Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (blauw geglazuurde mechanische pannen) met dakruiter. Verankerde, rode baksteenbouw met blauwhardstenen plint, linker zijgevel bekleed met leien. Muuropeningen onder getoogde strek, vernieuwd houtwerk. Boven deur rondbogige, beglaasde beeldnis in omlijsting van grijs gesmoorde klompjes.

School. Laag volume van acht traveeën onder zadeldak (rode mechanische pannen). Huidig uitzicht van 1949. Parement in rode baksteen en gewitte voeg boven lage blauwhardstenen plint. Rechthoekige muuropeningen onder strek, vernieuwd houtwerk. Betonnen luifel boven deur. Linker zijgevel bekleed met rode mechanische pannen.

  • ARREN R., HEUS J., Onderwijs in Koekelare 19de eeuw, in Spaenhiers. Jaarboek, jg. 11, 2003.
  • HEUS J., Schoolmeester-dichter Emiel Kesteman op doortocht in Zande (1879-1896), onuitgegeven werkdocument.
  • VAN 'T HOF P., SEYS R., Klein Zande-ke adieu. Een klein stukje geschiedenis van een klein gemeentje. Met een In memoriam door Raf Seys, Koekelare, 1977, p. 22.

Bron: VANNESTE P. & BAERT S. met medewerking van BOONE B., CREYF S. & VRANCKX M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Koekelare, Deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol; Baert, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vrije Meisjesschool en klooster [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208897 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.