erfgoedobject

Klooster en bejaardentehuis Sint-Antonius

bouwkundig element
ID
208912
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208912
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Voormalig klooster en bejaardentehuis "Sint-Antonius" van de zusters Kindsheid Jesu.

Groot neogotisch complex gelegen in het dorpscentrum schuin tegenover de parochiekerk.

Gesticht door de congregatie van zusters van Kindsheid Jesu, gevestigd in Sint-Jacobsklooster te Gent, op 5 oktober 1863. Woonst voor zusters en lagere meisjesschool ingericht in huis met stallingen en schuur, gelegen aan de straat, aangekocht door Eerwaarde Heer Benoit De Decker, algemeen directeur van de congregatie. Meisjesschool in 1869 uitgebreid met vier klassen. Datzelfde jaar oprichting van ziekenhuis en weeshuis, waardoor complex L-vormige plattegrond verkreeg. Kleuterschool ingericht op achterliggend perceel (Rootjensweg) in 1871, uitgebreid in 1894 en gesloopt in 1961.

Straatvleugel in 1885, kadastraal genoteerd in 1886, vervangen door groot beeldbepalend neogotisch gebouw van 15 traveeën en twee bouwlagen onder steil kunstleien zadeldak. Voorgevel gemarkeerd door twee hoger opgaande risalieten eindigend in een trapgevel en één dito dakvenster. Getoogde vensters ingeschreven in rondboogvormige spaarvelden en Brugse traveeën. Brede verdiepte poort gevat in een getrapte baksteenomlijsting onder drieledig spitsbogig bovenlicht. Complex circa 1886 in binnenblok uitgebreid met vleugel voor bejaarde mannen tot U-vormige plattegrond. Bestaande bidplaats in 1901 vervangen door niet-georiënteerde nieuwe kapel in neogotische stijl haaks op de straatvleugel. Hoge baksteenbouw van vijf traveeën onder steil leien zadeldak met vorstkam en houten dakruiter + lager één travee tellend koor met driezijdige sluiting. Typische gevelafwerking met ledende getrapte steunberen, aflijnend baksteenfriesje en per drie gekoppelde lancetvensters. Voorpuntgevel slechts deels zichtbaar door toevoeging van jongere galerij als verbinding met de straatvleugel. Grote binnenruimte overkluisd door spitsbooggewelf met ribben verlicht met 11 begin 19de-eeuwse glasramen met engelen met banderol met heiligennaam, en 15 glasramen van 1955 naar ontwerp van Annie Rigelle.

Nog diverse uitbreidingen in het tweede kwart van de 20ste eeuw onder meer aan boerderij, vrouwen- en mannenvleugel. In 1951 wordt het weeshuis stopgezet, de gebouwen worden ingenomen door het bejaardentehuis. Laatste zusters vertrokken op 6 september 2008. Site thans horend bij Woon- en zorgcentrum Sint-Antonius en Zorgpunt de brug. Oude gebouwen vervangen door nieuw complex.

Gesloopt tijdens onderzoek.

  • Stadsarchief Dendermonde, Documentatiemappen Grembergen, nr. 645.
  • STROOBANTS A. – BAKELANTS I., Kleurig Glas. Glasramen in openbare gebouwen te Dendermonde, Dendermonde, 1996, p. 20.
  • WERKGROEP GESCHIEDENIS GREMBERGEN, Het oude Grembergen in beeld, Nieuwkerken-Waas, 1998, p. 58-63.

Bron: BOGAERT C., DUCHÊNE H., LANCLUS K. & VERBEECK M. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20n, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Verbeeck, Mieke; Duchêne, Helena
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Klooster en bejaardentehuis Sint-Antonius [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208912 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.