Sint-Idesbalduskerk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Koksijde
Deelgemeente Koksijde
Straat Strandlaan
Locatie Strandlaan 235, Koksijde (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling inventaris bouwkundig erfgoed 2010 (geografische herinventarisatie: 14-09-2009 - 01-09-2010).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Idesbalduskerk

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen
Tags Tweede Wereldoorlog

Beschrijving

Kerk Sint-Idesbaldus, gebouwd in de jaren 1930 naar ontwerp van architect Albert Lust (Koksijde) en uitgevoerd door de aannemers Bouve frères (Sint-Idesbald). Modernistisch getint kerkgebouw in wit bepleisterde baksteen met reminiscenties aan de traditionele kerkenbouw.

Breed eenbeukig schip van zeven traveeën met aansluitend een lagere, vlak afgesloten koorpartij van twee traveeën diep met uitsprong. Vierkante klokkentoren aan de noordzijde in de hoek tussen koor en schip. Kerkgebouw en toren met zadeldaken in rode mechanische pannen. Naast het portaal, twee gedenkplaten ter herinneringen aan tijdens de Tweede Wereldoorlog gestorven politieke gevangenen en een Canadese soldaat.

Het rondbogige portaal met wimberg is gevat in een lage voorbouw onder zadeldak, geflankeerd door halfronde traptorentjes met leien kegeldak. Wimberg met natuurstenen daklijst en kruis, versierd met centrale halfronde nis met beeld van Sint-Idesbaldus op natuurstenen sokkel. Boven de wimberg, drieledig getoogd venster. Puntgevel met natuurstenen daklijst, gemarkeerd door waterlijst en centrale halfronde nis met Mariabeeld. Langsmuren van het schip afgeboord door sterk uitspringende kroonlijst en geleed door trapsgewijs verjongende steunberen met vlakke natuurstenen afdekkingen. Drie smalle rechthoekige vensters per travee; in de vierde en vijfde travee, verenigd onder een puntgevel, is het middelste venster hoger dan de twee andere vensters. Koorafsluiting met drieledig getoogd venster in puntgevel met natuurstenen daklijst.

Klokkentoren op vierkant grondplan, wanden met centraal verdiept muurvlak waarin lichtspleten. Verdieping met klokkenstoel versierd met betonnen kruisen onder de geveltoppen.

Schip overwelfd met bakstenen tongewelf op betonnen gordelbogen. Vensters met glas-in-lood naar ontwerp van Jos Knaepen (Borgloon) uit 2008-2009, bronzen reliëfs met kruisweg tegen de aanzetten van de gordelbogen van het gewelf. Orgeltribune tegen de voorgevel, daaronder wit natuurstenen doopvont met koperen deksel. Koorpartij onder segmentbogig gewelf, koorvenster met voorstelling van Maria met Kind aanbeden door heiligen (Brugse glazenier, naam onleesbaar). Strak houten kerkmeubilair, 19de-eeuwse beelden van Sint-Idesbald, Sint-Rita, Sint-Antonius en Maria.

Bron: -

Auteurs: Debonne, Vincent

Relaties

maakt deel uit van Strandlaan

Strandlaan (Koksijde)

omvat Orgel kerk Sint-Idesbaldus

Koksijde (Koksijde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.