erfgoedobject

Herenhuis

bouwkundig element
ID
20911
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20911
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Gereconstrueerd 18de-eeuws herenhuis naar een oorspronkelijke Lodewijk XV-gevel met twee bouwlagen en zeven traveeën waarvan de drie middenste hoger opgetrokken zijn en bekroond zijn met een driehoekig fronton. Een huldeplaat herinnert eraan dat dit huis eertijds woonhuis was van Maurice Maeterlinck (1862-1919). Heden gelijkaardige voorgevel als nummer 4 opgetrokken uit Franse steen, met drie bouwlagen onder mansardedak (leien) met dakkapellen. Rechthoekige vensters met identiek doorlopende platte banden en geaccentueerde middentravee met imitatiebanden. Rondboogvormige poortomlijsting van arduin met geprofileerd kwarthol beloop op neuten en imposten, bekronend gesmeed ijzeren balkon en balkondeur in een brede geprofileerde omlijsting met inzwenking boven de middenstijl. Hoger oplopende middentravee afgelijnd door geblokte hoekpilasters en bekroond door een gekornist hoofdgestel en driehoekig fronton met oculus.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herenhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20911 (Geraadpleegd op 16-06-2021)