erfgoedobject

Modelwoningen ontworpen door J.B. Vereecken

bouwkundig element
ID: 209147   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209147

Juridische gevolgen

Beschrijving

Deze twee woningen werden samen met het ondertussen verbouwde nummer 17 ontworpen door architect J.B. Vereecken in opdracht van de Société Anonyme du Sud d'Anvers.

In 1878 nam de maatschappij het initiatief om voor eigen rekening 51 burgerwoningen te laten bouwen in de straten gelegen rond de Marnixplaats. Dit om de verkoop van de nog grotendeels lege percelen te promoten en tevens om woningen te bouwen in de stijl die de maatschappij voorop stelde voor het Zuid. Hiervoor werkte de maatschappij samen met een reeks aannemers en architecten, die in ruil voor de opdracht moesten investeren in de aankoop van de gronden. Vereecken diende in 1879 twee bouwaanvragen in voor in totaal drie sets van drie modelwoningen, twee in de Scheldestraat en één in de Tolstraat.

De huizen in de Tolstraat voldoen aan alle vormaspecten van de modelwoningen van de Société. De woningen tellen twee/drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldaken en hebben een iets hogere en rijker uitvoerde centrale woning. De gevels zijn levendig uitgewerkt, waarbij neoclassicistische met kleurrijke eclectische parementen gecombineerd worden. De centrale woning (15) kreeg een bakstenen parement met natuurstenen speklagen. De houten kroonlijst wordt afgelijnd door een bakstenen boogfries. Gebruik van natuursteen voor sluitstenen en omlijstingen, balustrades van borstweringen en balkons; hardstenen plint met keldervensters. Accent op de centrale travee, met een balkon en een met gebroken fronton bekroond deurvenster. Segmentbogige muuropeningen.

De twee flankerende woningen kregen een bepleisterd en witgeschilderd parement, waarbij 17 volledig is verbouwd. Houten kroonlijst op klossen, hardstenen plint. Begane grond op hardstenen plint; drie traveeën, met een deur- en twee vensteropeningen. De bovengevel bestaat uit twee traveeën en is gevat tussen twee kolossale pilasters. Segmentbogige en rechthoekige muuropeningen; ijzeren borstwering aan de bovenvensters. Schrijnwerk niet bewaard.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1879 # 989.

Bron     : -
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2012


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Modelwoningen ontworpen door J.B. Vereecken [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209147 (Geraadpleegd op 15-12-2019)