erfgoedobject

Voorzienigheidsfonds der Vereenigde Natiebazen

bouwkundig element
ID
209287
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209287

Juridische gevolgen

Beschrijving

Tussen de Schaliën- en de Namenstraat wordt het straatbeeld van de Waalsekaai gedomineerd door twee opvallende, pittoresk vormgegeven complexen. Het betreft twee ontwerpen van Frans Seroen, waarin opslagplaatsen, burelen en stallingen gecombineerd zijn. Nummer 57-58 werd in 1902 ontworpen als "gebouw voor magazynen bureelen en stallingen" als "eigendom der Voorzienigheidsfonds der Vereenigde Natiebazen", een Samenwerkende Maatschappij gevestigd in de Richardstraat 29. Het andere pand op nummers 61-62 werd hetzelfde jaar ontworpen voor la Société Anonyme L’Essor Anversois. De veelkleurige, fantasierijke eclectische gevels van deze panden passen uitstekend in de architecturale visie die men had op de Waalse- en de Vlaamsekaai, namelijk het afstappen van de vrij conventionele, gestandaardiseerde neoclassicistische bouwstijl ten voordele van de toen in architectuurkringen meer geapprecieerde baksteenstijl met elementen uit de neotraditionele en neo-Vlaamserenaissance-stijl.

Het pand voor de "natiebazen" bestaat uit twee en een halve bouwlaag en dertien traveeën. De torenvormig uitgewerkte deurtraveeën delen het complex in drie delen op; elk van de drie delen is gevat onder een ver doorlopend pannen zadeldak haaks op de straat, met een dakschild aan de straatkant. De eclectische lijstgevel heeft een rood bakstenen parement met gebruik van gele baksteen voor details aan de vensteropeningen op de verdiepingen en hardsteen voor de plint en de consoles en dorpels op de begane grond. De deurtraveeën zijn gemarkeerd door een fantasierijk uitgewerkte, torenvormige bekroning in art-nouveaustijl, met afwisselende muuropeningen: rondbogige deuropeningen, op de verdiepingen smalle gekoppelde vensteropeningen. De andere traveeën waren vrij eenvormig uitgewerkt, met op de begane grond in elke travee een poortopening onder doorlopende ijzeren I-balken met rozetten, in de zijvleugels werden deze deuren vervangen door brede etalages. De bovengevel is door pilasters ingedeeld; in elke travee een segmentbogige laaddeur en een rechthoekig bovenvenster onder I-balk.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossier 1902#1310.

Auteurs: Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Voorzienigheidsfonds der Vereenigde Natiebazen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209287 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.