erfgoedobject

Baliehoeve

bouwkundig element
ID
209318
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209318

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Baliehoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011

Beschrijving

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen zogenaamd "BALIEHOEVE", zie houten opschrift. Volgens kadastrale mutaties gelegen in de Baillus Hoek of Bailleus Hoek, waarmee de naamgeving van de hoeve misschien verband houdt. Volgens De Flou is er in de ommeloper van 1674 sprake van den "Baillie Bilck" en het "Baillie stick", stukken land op Zedelgem, "de Baljuwhoek" wordt in 1808 als wijk vermeldt, zo ook in 1846 als "Balliu's hoek" en in 1853 als "Bailliushoek". Staat wellicht op de Ferrariskaart (1770-1778), in de omgeving is bebouwing te zien met twee volumes gelegen binnen een omhaagd perceel. Staat in ieder geval op een kadastrale kaart (1808-1810) uit de Napoleontische periode met woonhuis ten noorden en schuur ten oosten van het erf en op het primitief kadasterplan (circa 1830) met dezelfde configuratie. De eigenaars François Hatse en Philippe Vyncke en vanaf 1881 de familie Lievens zijn allen dorpsnotabelen, wat kan wijzen op het belang van de hoeve. Circa 1884 wordt het woonhuis uitgebreid en het bakhuisje ten zuiden van het erf bijgebouwd. Circa 1890 wordt een nieuw woonhuis tegen het oude huis (nu dienstdoend als stal) opgericht en de schuur uitgebreid of herbouwd. Volgens zegsman was het oude woonhuis indertijd ook in gebruik als herberg.

Verankerde, bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen) rond een onverhard en begraasd erf. Laag boerenhuis met dubbelhuisopstand, in de westgevel een arduinen gevelsteen met opschrift "1890 / P.L. – R.P." volgens zegsman de initialen van Pier Lievens en Romanie Polette. Segmentboogvormige muuropeningen met strekken en beluikte vensters. Opkamertravee achteraan en moderne aanbouw tegen de achtergevel. Twee rondboogvensters in de top van de westgevel. Stoep met klinkertjes aan de voorkant. In de voorgevel van het oude woonhuis zijn sporen van de oude muuropeningen (onder meer met korfboog) te zien.

Schuurstalvolume gedeeltelijk met beplanking aan de erfzijde, asemspleten. Het schrijnwerk is grotendeels bewaard, poort met klinket. Stoep met bakstenen klinkers.

Bakhuisje met gewijzigde muuropeningen.

Op het erf staan twee hondenhokken. Het ene, voor de schuur, met conische vorm opgetrokken in gecementeerde baksteen. Het tweede, een ronde bakstenen constructie onder een witbepleisterd koepelvormig dakje met bolbekroning, staat onder een linde in de noordhoek van het erf.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Zedelgem, 1884/34, 1890/6, 1891/6.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plannen, nummer 1607: Kaartboek met kadastrale kaarten (Napoleontische periode) van Jabbeke, Sint-Michiels, Sint-Andries, Snellegem, Varsenare, Zerkegem en Zedelgem, 1808-1810.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1925, Deel I, kolom 455, 457, 459, 489, 497.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  : 2010


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Baliehoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209318 (Geraadpleegd op 15-06-2021)