erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
209333
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209333
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Aan de straat gelegen hoeve met losse bestanddelen. Volgens De Flou vermeld in 1713. Staat op de Ferrariskaart (1770-1778) met vermelding "Cense Stegelgoet" en is afgebeeld met een boomgaard in een omhaagd perceel. Bij het overlijden in 1780 van de toenmalige mede-eigenaar Joachim de Keyser, tevens hoofdman van de "prochie" van Zedelgem, wordt een staat van goed opgemaakt. Deze geeft een uitgebreide beschrijving van gebouwen en inboedel als "behuysde ende betimmerde hofstede met de nombre van 74 g 1 l 20 r lants, bosch ende meersch…gestaen ende gheleghen ter prochie Zedelghem, oost vande kercke".

De opstelling van de gebouwen rond het erf staat enigszins gewijzigd op een kadastrale kaart (1808-1810) uit de Napoleontische periode en op het primitief kadasterplan (circa 1830), op het plan is sprake van "de Kruys-hille" of wijk "Kruyshil". Het kadaster registreert in 1890 een vergroting en aanpassing van het woonhuis ten zuiden en het landgebouw ten noorden van het nu geasfalteerde erf.

Woonhuis met geïncorporeerde stalling (toegevoegd in 1890) met 19de-eeuws uitzicht, eventueel met 18de-eeuwse kern. Verankerde, witbeschilderde baksteenbouw onder zadeldak (Vlaamse en mechanische pannen) boven een gepekte plint. Rechthoekige muuropeningen en beluikte vensters.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Zedelgem, 1892/32.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plannen, nummer 1607: Kaartboek met kadastrale kaarten (Napoleontische periode) van Jabbeke, Sint-Michiels, Sint-Andries, Snellegem, Varsenare, Zerkegem en Zedelgem, 1808-1810.
  • CAPPON G., Staat van goed van Joachim de Keyser, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis Pastoor Ronse, jaargang 8, p. 132-141.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1925, Deel XV, kolom 417.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209333 (Geraadpleegd op )