erfgoedobject

Klooster van de zusters van Heule

bouwkundig element
ID: 209371   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209371

Juridische gevolgen

Beschrijving

Klooster van de zusters van Heule, gebouwd in 1953. Sinds 1875 staan in het dorp van Zedelgem de zusters van liefde uit Heule (zie Kerkplein nummer 4) in voor het onderwijs. In 1932-1933 starten ze op de wijk De Leeuw met een bijafdeling. Na de oprichting van de Sint-Elooisparochie (zie Sint-Elooistraat) in 1938 kaart pastoor Staelens de noodzaak aan van een volwaardige kleuter- en lagere school (nummer 4) ten behoeve van de aangroeiende bevolking. Door oorlogsomstandigheden loopt de bouw vertraging op, in 1943 kunnen de nieuwe klassen dan toch in gebruik worden genomen en een deel van het gebouw fungeert tijdelijk als klooster. Bouw van het klooster langs de Pastoor Staelensstraat in 1953.

Vrijstaand volume van twee bouwlagen onder schilddak (zwarte, mechanische pannen). Sobere architectuur in rode baksteen boven een plint in blauwe hardsteen. Deur met neobarokke, geblokte omlijsting, geprofileerde kroonlijst en beeldnis met beeld van Onze-Lieve-Vrouw met kind, gebogen fronton en flankerende voluten. Aan de oostzijde aangebouwde kapel onder zadeldak en koor met vlakke afwerking onder half schilddak. Witbepleisterd interieur onder spitstongewelf. Drielichtvensters met glas in lood en driezijdige vensters in het koor met afbeelding van de stralende zon en de eucharistie.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Zedelgem, 1932/31, 1942/9, 1953/45.
  • POLLET J., Parochie St.-Elooi. Zedelgem – De Leeuw. 1938-1988. Een terugblik, Zedelgem, 1988, p. 116-121.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  : 2010


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Klooster van de zusters van Heule [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209371 (Geraadpleegd op 02-06-2020)