erfgoedobject

Scholencomplex

bouwkundig element
ID: 209372   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209372

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Scholencomplex
    Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011

Beschrijving

Geheel van twee scholen, enerzijds de vrije basisschool "De Leeuw" (ingang aan de Torhoutsesteenweg nummer 215) en anderzijds de middenschool "Spes nostra".

Sinds 1875 staan de zusters van liefde uit Heule in de dorpskern van Zedelgem (zie Kerkplein nummer 4) in voor het onderwijs. In 1932-1933 starten ze op de wijk De Leeuw met een bij-afdeling. Na de oprichting van de Sint-Elooisparochie (zie Sint-Elooistraat) in 1938 kaart pastoor Staelens de noodzaak aan van een volwaardige kleuter- en lagere school ten behoeve van de aangroeiende bevolking. Door oorlogsomstandigheden loopt de bouw vertraging op. In 1943 kunnen de nieuwe klassen dan toch in gebruik worden genomen en een deel van het gebouw fungeert tijdelijk als klooster. Bouw van het klooster langs de Pastoor Staelensstraat in 1953 (zie nummer 3). In 1963 vermeldt het kadaster een gedeeltelijke afbraak en verhoging van de school. In 1961 wordt met een beroepsschool gestart, het kadaster registreert een schoolgebouw, opgetrokken op kruisvormige plattegrond, deze wordt in 1965 ingewijd. In 1967 wordt de beroepsschool omgevormd tot een moderne humaniora met lagere cyclus. De school verschaft als één van de eerste van het vrije net in Vlaanderen gemengd onderwijs. In 1976 wordt aan de noordzijde van de oude school een turnzaal toegevoegd. In 1986 wordt de nieuwe school uitgebreid aan de noordzijde met een lage vleugel, waarin een keuken en werkplaats.

Basisschool met vleugel van 1932-1942 (met klassen) in oranje baksteen onder schilddak (mechanische pannen). Gevel geritmeerd door grote vensters onder betonnen lateien, afgewisseld met vier deuropeningen onder betonnen luifels gevat in een bakstenen omlijsting met betonnen kroonlijst. Aan de derde deur hangt nog de oude schoolbel.

Middenschool met gebouw van circa 1964 op kruisvormige plattegrond. Gedeeltelijk opgetrokken in baksteen (begane grond) en met betonplaten (begane grond en verdieping). Eindgevels, geheel of gedeeltelijk opengewerkt met glaspartijen. De ingang, onder luifel, wordt geflankeerd door witbeschilderde bas-reliëfs met afbeeldingen die verband houden met de beroepsschool. Interieur met groot trappenhuis en twee trappen.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Zedelgem, 1932/31, 1942/9, 1953/45, 1963/68, 1964/54, 1976/44, 1986/1.
  • POLLET J., Parochie St.-Elooi. Zedelgem – De Leeuw. 1938-1988. Een terugblik, Zedelgem, 1988, p. 116-127.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  : 2010


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Scholencomplex [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209372 (Geraadpleegd op 06-08-2020)