Hoeve en herberg De Drie Zwaluwen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zedelgem
Deelgemeente Aartrijke
Straat Ichtegemsestraat
Locatie Ichtegemsestraat 8, Zedelgem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
 • Inventarisatie Zedelgem (geografische inventarisatie: 01-10-2008 - 31-03-2010).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoeve en herberg De Drie Zwaluwen

Deze bescherming is geldig sinds 08-09-1971.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve en herberg De Drie Zwaluwen

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Historische hoeve en herberg zogenaamd "De Drie Zwaluwen" op de hoek met Zeeweg Noord. Beschermd bij K.B. van 18/09/1971. De hoeve "De Drie Zwaluwen" is in de Landschapsatlas (versie 1.0, AROHM 2001) als puntrelict opgenomen binnen de relictzone "Plateau van Wijnendale en Aartrijke".

De hoeve ligt aan het kruispunt van een Romeinse weg (Zeeweg Noord, Zeeweg Zuid) met een weg die minstens opklimt tot de vroege middeleeuwen. Het toponiem Drie Zwalmen staat op de Grote Kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1571) gekopieerd door Pieter Claeissens (1601). Het is mogelijk dat er dan al een hoeve en/of herberg bestaat. Het huidige volume gaat terug tot de 17de eeuw. In een staat van goed van 1649 als volgt beschreven "een huijs ende herberge met schueren ende stallen genaemt de Drie Zwalmen…". Een document uit de late 17de eeuw maakt melding van een bolbaan bij de herberg. Staat op de Ferrariskaart (1770-1778) aangeduid als "Cabaret Les trois Hirondelles" en op de Vandermaelenkaart (circa 1850) als "Cabaret 3 Zwaluwen". Circa 1860 en 1932 ondergaat de woning achteraan een wijziging. De herbergfunctie wordt stopgezet in 1930. Circa 1955 wordt een landgebouwtje opgetrokken achter de woning.

Beeldbepalend en monumentaal boerenhuis met hoge opkamer van twee traveeën. Witbepleisterde, verankerde baksteenbouw boven een gepekte plint en onder zadeldaken (Vlaamse pannen) met ongelijke nokhoogte. Linkerzijgevel van de opkamer met vlechtingen. Rechthoekige muuropeningen met bewaard schrijnwerk, beluikte vensters met grote roedeverdeling, tussenkalf van de vensters links en rechts van de deur versierd met tandenlijst. Boven de deur een beschilderd uithangbord met afbeelding van drie zwaluwen.

Interieur met enkele 17de- en 18de-eeuwse elementen zoals balklagen met balksleutel met uitgesneden hartvorm, schouw met bepleisterde schouwwangen en geprofileerde houten schouwbalk, vloer met zwarte plavuizen en gedeeltelijk bewaard gebinte.

 • Archief Ruimte en erfgoed - afdeling West-Vlaanderen, Archiefnr. W/00594.
 • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen, Monumenten en Landschappen, Landschapsatlas, 2001, OC GIS-Vlaanderen.
 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Zedelgem, 1864/32, 1941/35, 1955/11.
 • Boschvogelroute Zedelgem, Aartrijke, s.d., p. 11.
 • CORNILLY J., Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen. Deel II: Arrondissementen Brugge, Diksmuide, Oostende en Veurne, Brugge, 2005, p. 271.
 • DECOCK E., Inventaris naar aanleiding van een huwcontract, in Heemkring David Jonckheere, jg. 6, nr. 24, 1982, p. 80-93.
 • Een gebouw dat de tijd trotseerde… "De Drie Zwaluwen" te Aartrijke, in Het Houtland, jg. 14, nr. 4., 1972, p. 14-16.
 • MISSINNE R., Geschiedenis of monument te Aartrijke. De brouwerij De Leeuw, in Ledenblad Heemkundige kring David Jonckheere, jg. 12, 1988, p. 15-42.
 • POLLET J., De Drie Zwaluwen te Aartrijke, in Het Houtland, jg. 8, nr. 3, 1966, p. 12-15.
 • POLLET J., Enkele gegevens over De Drie Zwaluwen, in Heemkundige Kring David Jonckheere, jg. 13, nr. 51, 1989, p. 29-34.
 • VANDENBUSSCHE P., David Maertens, een Aartrijkenaar om trots op te zijn, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis Pastoor Ronse, jg. 28, nr. 4, 2007, p. 124-142.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Datum tekst: 2010

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ichtegemsestraat

Ichtegemsestraat (Zedelgem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.