erfgoedobject

Klooster zusters van de Heilige Familie

bouwkundig element
ID: 209731   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209731

Juridische gevolgen

Beschrijving

Klooster met aansluitende kapel van de zusters van de Heilige Familie. Kapel opgenomen door de gemeente Zedelgem op de lijst van het erfgoed op haar grondgebied.

Het ontstaan van het klooster houdt verband met het oprichten circa 1869 van een vrije school. De kloostergemeenschap van de zusters van de Heilige Familie is er echter in 1848. De zusters geven les aan de armenschool (Schoolstraat) en bewonen tevens het gebouw. Vanaf 1861 worden de lokalen van de armenschool gebruikt als meisjesschool, terwijl de jongens les krijgen in de nieuw opgerichte schoolgebouwen in de Schoolstraat (zie Schoolstraat nummer 19). Volgens kadastergegevens wordt bij de vrije school circa 1880 een huis opgetrokken die de kern van het latere klooster zal vormen. Door de liberale schoolwet van 1879 kunnen de zusters niet langer in de armenschool blijven wonen en ze richten een nieuw onderkomen op bij de school. Volgens de literatuur wordt in 1884 de kapel gebouwd, rechts van het klooster. Het kadaster registreert dit in 1887, tegelijkertijd met nog enkele andere wijzigingen, klooster en school worden onder de noemer klooster gebracht. Circa 1895, 1904 en 1907 ondergaan de gebouwen enkele wijzigingen en uitbreidingen. In 1922 volgen nog enkele grondige wijzigingen vooral wat betreft het klooster met kapel. Circa 1951 wordt het eerste schoolgebouw vervangen door een nieuw gebouw en circa 1977 aan school en klooster een nieuwe vleugel toegevoegd. De kapel is in ieder geval al voor 1986 vervangen door een lagere kapel. Het kloostergebouw wordt na 1986 verbouwd. Vermoedelijk wordt de kapel tegelijkertijd van een nieuw gevelparement voorzien. Circa 1991 worden klooster en school gescheiden. De school fuseert circa 2000 met de gemeenteschool (zie Schoolstraat nummer 19) als "VRIJE BASISSCHOOL AARTRIJKE".

Kloostergebouw met aansluitende kapel en voortuintje met calvarie. Gebouwen uit de jaren 1990. Bewaart nog enkele resten van de oorspronkelijke bouwfase, onder meer de zuidelijke zijmuur van de kapel. De lage kapel onder schilddak (zwarte, mechanische pannen) wordt getypeerd door drie gevelhoge, gekoppelde spitsboogramen met brandglazen onder andere met afbeelding van de Heilige Familie, vermoedelijk herplaatst uit de oorspronkelijke kapel van 1884.

Calvarie tegen een oudere schoolmuur. Kruis met witbeschilderd beeld op een rotspartij en onder houten afdak (leien) met windveren.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Zedelgem, 1869/23, 1880/4, 1887/35, 1895/10, 1904/10, 1907/10, 1922/11, 1951/14, 1977/27, 1991/4.
  • POLLET J., Bijdragen tot de geschiedenis van Aartrijke (1740-1814), Zedelgem, 1986, p. 160-171.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  : 2010


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Klooster zusters van de Heilige Familie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209731 (Geraadpleegd op 13-07-2020)