erfgoedobject

Kapel Onze-Lieve-Vrouw Troost in Nood

bouwkundig element
ID
209748
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209748

Juridische gevolgen

Beschrijving

De Atlas der Buurtwegen (circa 1844) vermeldt hier al een kapel. In de huidige staat wellicht daterend uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Opgenomen door de gemeente Zedelgem op de lijst van het erfgoed op haar grondgebied.

Ingeplant op het punt waar de Steenstraat met de Zeeweg Noord en Zeeweg Zuid samenkomt.

Opgetrokken in rode baksteen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Rondboogdeur en -vensters in de zijgevels. Voorgevel met flankerende pilasters en bekronend fronton. Bovenlicht met opschrift "O.L.V. / TROOST IN NOOD". Houten, gedeeltelijk verdwenen windveren. Venstertjes in de zijgevel met kleine roedeverdeling.

Witbepleisterd interieur onder mijterbooggewelf. Gemetst altaar achter ijzeren hek.

Toegankelijk via een geasfalteerd paadje aan de ingang geflankeerd door buxussen.

  • DEGRANDE V., Inventaris van de kapellen in West-Vlaanderen, Gemeente Aartrijke, s.l., s.d., nr. 11.
  • DEGRANDE V., Inventarisatieproject straat- en veldkapellen Groot-Zedelgem. Deel II: kapellen in Aartrijke, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis Pastoor Ronse, jg. 23, nr. 4, 2002, p. 154.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kapel Onze-Lieve-Vrouw Troost in Nood [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209748 (Geraadpleegd op )