Begraafplaats van Loppem

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zedelgem
Deelgemeente Loppem
Straat Dorp
Locatie Dorp zonder nummer, Zedelgem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Zedelgem (geografische inventarisatie: 01-10-2008 - 31-03-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begraafplaats van Loppem

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Loppem

Deze bescherming is geldig sinds 17-05-1999.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Begraafplaats van Loppem gedeeltelijk ingeplant op de pastorietuin en de tuin van het kasteel "ter Mote" (zie Stationsstraat 3). Aangelegd tussen 1948 en 1952 en uitgebreid in 1996 ten koste van de pastorietuin. Gelegen binnen het beschermde dorpsgezicht, de dorpskom van Loppem, beschermd bij M.B. van 17/05/1999. Afgebakend door de tuinmuur van de pastorie (zie Dorp 12), de Rijselsestraat, Brombilk en het kasteelpark van het kasteel "ter Mote".

Rechthoekige plattegrond afgezoomd met laurierkers en haagbeuken. Een centraal geknikt pad (betonklinkers) leidt naar een calvariekruis in een portiek onder zadeldak (Vlaamse pannen), geflankeerd door taxussen. Militaire begraafplaats rechts van de ingang met graven van oud-strijders uit de beide Wereldoorlogen gegroepeerd rond een driehoekig plantsoen met centraal een obelisk. Ossuarium links van de ingang eveneens in een driehoekig plantsoen. Links van de calvarie het columbarium en rechts de strooiweide. Op de begraafplaats enkele leilinden, beuken en coniferen.

  • ARCHIEF RUIMTE EN ERFGOED – AFDELING WEST-VLAANDEREN, W/01580.
  • DENYS B., DEHULLU P., SOMERS R., De Sint-Martinuskerk te Loppem, s.l., 1996, p. 12.
  • SOMERS R., Een historische wandeling in de Loppemse dorpskom. Handleiding voor de gidsen, publicatie in het kader van Open Monumentendag, Zedelgem, 2003.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Datum tekst: 2010

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorp

Dorp (Zedelgem)

maakt deel uit van Dorpskom Loppem

Beukenweg, Dorp, Rijselsestraat, Stationsstraat (Zedelgem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.