Arbeiderswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zedelgem
Deelgemeente Loppem
Straat Dorp
Locatie Dorp 13, Zedelgem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Zedelgem (geografische inventarisatie: 01-10-2008 - 31-03-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Arbeiderswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Loppem

Deze bescherming is geldig sinds 17-05-1999.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Lage, alleenstaande arbeiderswoning schuin tegenover het portaal van de Sint-Martinuskerk. Gelegen binnen het beschermde dorpsgezicht, de dorpskom van Loppem, beschermd bij M.B. van 17/05/1999. Wellicht daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw, staat nog niet op de Atlas der Buurtwegen (1845).

Dubbelhuis van drie traveeën in roodbruine, verankerde baksteen onder zadeldak (mechanische pannen). Rechthoekige muuropeningen onder strekken, beluikte vensters met bewaard schrijnwerk met grote roedeverdeling en geprofileerde tussendorpels. Linkerzijgevel met sporen van oudere openingen en in de top een houten kozijn. Links van het huis loopt een paadje langs de begraafplaats en in de richting van het kasteeldomein "ter Mote" (zie Stationsstraat nr. 3). Bakstenen tuinmuur onder ezelsrug.

  • ARCHIEF RUIMTE EN ERFGOED – AFDELING WEST-VLAANDEREN, W/01580.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Datum tekst: 2010

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorp

Dorp (Zedelgem)

maakt deel uit van Dorpskom Loppem

Beukenweg, Dorp, Rijselsestraat, Stationsstraat (Zedelgem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.