erfgoedobject

Hoeve Sysenhof

bouwkundig element
ID: 209878   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209878

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Sysenhof
    Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen zogenaamd "SYSENHOF", zie houten uithangbord. Gelegen aan de rand van een verkaveling met residentiële bewoning.

De bebouwing op deze site klimt in ieder geval op tot circa 1600, het toponiem Sysen komt reeds voor in 1460, maar het is niet duidelijk of het dan al gaat om een hoeve. De hofstede is gelegen op een veldgebied, gekend als "sysens veld" met arme heidegronden en vijvers in het noorden. De slechte kwaliteit van de omliggende grond maakt dat de bewoners van de hoeve bijkomende inkomsten moeten zoeken. In de loop van de 19de eeuw zijn de pachters ook vaak jachtopziener in de omringende bossen. In de loop van de 20ste eeuw ruimen de bossen plaats voor verkavelingen en de hoeve wordt nu enkel als landbouwbedrijf uitgebaat.

Woonhuis ten noorden en stalling ten oosten van een gekasseid erf en gekasseide oprit. Gebouwen met 19de-eeuws uitzicht, eventueel een oudere kern. Witbeschilderde, verankerde baksteenbouw onder zadeldaken (mechanische en Vlaamse pannen). Woonhuis met rechthoekige muuropeningen, brede beluikte vensters met grote roedeverdeling, bewaard schrijnwerk. Recente uitbreiding achteraan. De stalling met achteraan recentere verbouwing en vergroting, bewaarde staldeuren. Vóór de hoeve is er een publieke parking met twee linden die mogelijk horen bij de vroegere erftoegang van de hoeve.

  • VERVENNE A., Oude hoeven, herbergen en molens en hun bewoners te Loppem, Loppem, 1976, p. 78-80.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  : 2010


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve Sysenhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209878 (Geraadpleegd op 26-11-2020)