erfgoedobject

Monument Karel de Goede

bouwkundig element
ID
209895
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209895

Juridische gevolgen

Beschrijving

Monument gewijd aan Karel de Goede, gelegen in een plantsoen palend aan de Steenbrugsestraat, wellicht opgericht tijdens het interbellum door de familie van Caloen, kasteelheren van het kasteel van Loppem.

Monument in witte natuursteen bestaande uit een hoger middendeel met nis onder halfrond fronton steunend op gecanneleerde pilasters. Bas-reliëf met afbeelding van een biddende Karel de Goede. Sokkel met opschrift "DE LIEFDE / IS STERKER / DAN DE DOOD". Geflankeerd door lage, gebogen muren met opschrift "KAREL / DE GOEDE" en wapenschilden onder andere van de familie van Caloen, de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Loppem. Het monument wordt achteraan afgezoomd door een taxushaag en overschaduwd door een linde.


Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  :

Aanvullende informatie

Dit monument werd ontworpen door mijn overgrootvader Octave Rotsaert. De opdrachtgever was baron Jean van Caloen.
Auteurs : Lootens, Manuel
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Monument Karel de Goede [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209895 (Geraadpleegd op )