Sint-Maartenskapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zedelgem
Deelgemeente Loppem
Straat Kapellestraat
Locatie Kapellestraat zonder nummer, Zedelgem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Zedelgem (geografische inventarisatie: 01-10-2008 - 31-03-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Maartenskapel

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Op de hoek met de Ieperweg, zogenaamd "Sint-Maartenskapel". Opgenomen door de gemeente Zedelgem op de lijst van het erfgoed op haar grondgebied.

Opgetrokken in 1846 als processiekapel voor de processie met het Heilig Sacrament die in de 19de eeuw langs de Ieperweg verloopt. In 1846 vraagt pastoor Gossaert aan de Burgerlijke Commissie voor Openbare Onderstand te Brugge om op hun grond "te moogen een gotiek kapelleke stellen in steen". Als gevolg van een belofte, gedaan tijdens de ziekte van zijn dochter, laat Albert van Caloen de kapel in 1895 herstellen en van een nieuw dak voorzien. In de zijgevel verwijst een arduinen plaat met chronogram naar deze gebeurtenis: "DEUS GENITORIBUS SERVAVIT ANNAM VAN CALOEN QUAPROPTER CAPELLA FUIT PIE RESTAURATA". Hersteld in 1979. Bruine baksteenbouw boven een gecementeerde plint en onder hoog, overkragend zadeldak (leien), aan de voorkant steunend op houten consoles en bekroond door een smeedijzeren kruis.

Dubbele houten en gedeeltelijk betraliede toegangsdeur.

Interieur met gemetseld altaar achter metalen hek, beeld van Sint-Maarten.

  • DEGRANDE V., Inventaris van de kapellen in West-Vlaanderen, Gemeente Loppem, s.l., s.d., nr. 2.
  • DEGRANDE V., Inventarisatieproject straat- en veldkapellen Groot-Zedelgem. Deel II: kapellen in Loppem, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis Pastoor Ronse, jg. 23, nr. 3, 2002, p. 109.
  • VERVENNE A., De parochie Sint-Martinus te Loppem en haar pastoors van 1300 tot heden, Loppem, 1980, p. 93-94, p. 114.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Datum tekst: 2010

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kapellestraat

Kapellestraat (Zedelgem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.