Hoeve en molenaarshuis Strokotmolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zedelgem
Deelgemeente Loppem
Straat Oude Ieperweg
Locatie Oude Ieperweg 35, Zedelgem (West-Vlaanderen)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Zedelgem (geografische inventarisatie: 01-10-2008 - 31-03-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve en molenaarshuis Strokotmolen

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beschrijving

Hoeve en molenaarshuis zogenaamd "STROKOTMOLEN", horend bij de in 1922 afgebroken "Strookotmolen". Opgenomen door de gemeente Zedelgem op de lijst van het erfgoed op haar grondgebied.

Losse bestanddelen gelegen rond een onverhard erf. Toegankelijk via een bekiezelde oprit en smeedijzeren hekken gevat in betonnen paaltjes en met bijkomende persoonsingang.

De molen verhuist pas in het begin van de 18de eeuw naar de Oude Ieperweg. Daarvóór zou de molen hebben gestaan langs de "torhoutschen bruggheweg" ergens tussen de herberg *"Heidelberg" en het goed "ter Loo". In elk geval staat de molen in 1735 aan de Oude Ieperweg. De naam verwijst naar het strooien dak van de molen en de installatie van een stampkot om olie te persen. In het begin van de 20ste eeuw wordt naast de molenwal een gebouw geplaatst voor een stoommachine om het malen op windstille dagen mogelijk te maken. Circa 1922 wordt de molen afgebroken. Het molenaarshuis klimt mogelijk op tot de 18de eeuw en ondergaat nagenoeg geen wijzigingen sinds 1830 (zie primitief kadasterplan). Bijgebouwen wel ver- of herbouwd, maar mogelijk met een kern teruggaand tot vóór 1830.

Woonhuis ten noorden van het erf met opkamer (twee traveeën) aan noordzijde en vooruitspringend aan erfzijde. Witbeschilderde, verankerde baksteenbouw boven een gepekte plint en onder zadeldak (Vlaamse pannen). Rechthoekige muuropeningen, beluikte vensters met recentere T-ramen. Opkamer met betralied venster aan erfzijde. Gecementeerde westzijgevel. Stoep met cementtegels.

Interieur. Kelder met tongewelf en vloer met rode plavuizen, toegang op de begane grond afgedekt met schuin valluik. Bewaarde balken met eenvoudige balksleutel en strijkbalk rustend op natuurstenen console. Enkele bewaarde deuren. Schuurstalvolume in verankerde baksteen met gecementeerde gevels onder zadeldak (Vlaamse pannen), ten oosten van het erf. Ervoor een witbeschilderd betonnen hondenhok onder pagodedakje. Ten westen van het erf een groot bakhuis dwars tegen een stalling gebouwd. Bruine, verankerde baksteen, witbeschilderd aan erfzijde, onder zadeldak (Vlaamse pannen).

  • VERVENNE A., Oude hoeven, herbergen en molens en hun bewoners te Loppem, Loppem, 1976, p. 164-166.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Datum tekst: 2010

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oude Ieperweg

Oude Ieperweg (Zedelgem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.