Kapel en Lourdesgrot

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zedelgem
Deelgemeente Loppem
Straat Rolleweg
Locatie Rolleweg zonder nummer, Zedelgem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Zedelgem (geografische inventarisatie: 01-10-2008 - 31-03-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel en Lourdesgrot

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

"Onze-Lieve-Vrouwkapel" van circa 1930 en Lourdesgrot uit 1874. Horend bij het kasteel zogenaamd "Emmaüs". Opgenomen door de gemeente Zedelgem op de lijst van het erfgoed op haar grondgebied.

Pijlerkapel in blauwe hardsteen opgericht ter nagedachtenis aan de geboorte van Albert van Caloen (zie "Kasteel van Loppem"). Op vierkante sokkel en onder klokvormige afdekking. Betraliede rondboognis geflankeerd door pilasters met afgeronde kapiteeltjes, beeld van Maria met Kind.

  • DEGRANDE V., Inventaris van de kapellen in West-Vlaanderen, Gemeente Loppem, s.l., s.d., nr. 6.
  • DEGRANDE V., Inventarisatieproject straat- en veldkapellen Groot-Zedelgem. Deel II: kapellen in Loppem, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Datum tekst: 2010

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Rolleweg

Rolleweg (Zedelgem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.