Bijgebouwen De Watermolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zedelgem
Deelgemeente Loppem
Straat Torhoutsesteenweg
Locatie Torhoutsesteenweg 11, Zedelgem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Zedelgem (geografische inventarisatie: 01-10-2008 - 31-03-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Bijgebouwen De Watermolen

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Bewaarde bijgebouwen van voormalige herberg en watermolen "De Watermolen".

Historiek. De bouw van de herberg met watermolen zou teruggaan tot het einde van de 17de eeuw en verband houden met de drooglegging van de moerassige vijvers in de omgeving. De bebouwing wordt opgetrokken langs de toenmalige "Torhoutschen Brugghewegh", op de kruising met de Watermolenbeek. De herberg combineert van bij het begin de uitbating van een watermolen aan de zuidgevel. In 1710 is er sprake van "dhofstede, scheure en stallynghe met den watermeulen en syn toebehoorten daer Pieter Kempe woont". Het zou gaan om een langgestrekt laag dubbelhuis van zeven traveeën met aanbouwen links (een schuur) en rechts (maalderij) later omgevormd tot twee voutekamers. De beek dient als aandrijving van de maalderij en later ook om het op peil houden van de waterstand in de visvijvers van de adellijke familie de Schietere uit Brugge. Omwille van het geringe verval van de beek wordt in 1727 de molenactiviteit gestaakt en het gebouw verder als herberg en hofstede uitgebaat. De aanleg van de Torhoutsesteenweg in 1754 verhoogt de herbergactiviteit. Na de Eerste Wereldoorlog wordt de herberg eigendom van de abdij van Zevenkerke (zie Brugge, Sint-Andries). In 1929 verhuist de handbooggilde Sint-Sebastiaan van de afspanning de *"Heidelberg" naar de "Watermolen". Op de achterliggende weide wordt een staande wip opgericht. Bij een heraanleg en rechttrekken van de bocht in 1956 wordt de herberg met woonhuis afgebroken. De bijgebouwen blijven behouden en bieden nu onderdak aan de schuttersgilde.

Beschrijving. Witbeschilderde en verankerde bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen) omgeven door grasvelden. Dwarsschuur met asemspleten en stallingen.

  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen van de collectie Karel Mestdagh, nr. 843: Figuratieve kaart van gronden, geheten De Beysbroucken, eind 18de eeuw.
  • VERVENNE A., Oude hoeven, herbergen en molens en hun bewoners te Loppem, Loppem, 1976, p. 154-157.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Datum tekst: 2010

Relaties

maakt deel uit van Torhoutsesteenweg (Loppem)

Torhoutsesteenweg (Zedelgem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.