Hoeve Het Klokhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zedelgem
Deelgemeente Loppem
Straat Zeedijkweg
Locatie Zeedijkweg 20, Zedelgem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Zedelgem (geografische inventarisatie: 01-10-2008 - 31-03-2010).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoeve Het Klokhof

Deze bescherming is geldig sinds 17-05-1999.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Het Klokhof

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Het Klokhof met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-05-1999.

Beschrijving

Historische hoeve zogenaamd "Het Klokhof", beschermd als monument en omgeving beschermd als dorpsgezicht, bij M.B. van 17/05/1999. De gebouwen zijn als puntrelict opgenomen in de Landschapsatlas (versie 1.0, AROHM 2001). Gerenoveerd, de hoevegebouwen worden gebruikt voor het organiseren van allerlei evenementen.

Historiek. Ontstaan uit het opperhof van de nabijgelegen hofstede "Pierlapont" (zie nrs. 23-23A), opklimmend tot de 15de eeuw. De vermelde hoeve bestond uit een opperhof met ten noorden een neerhof met ertussen een toegangspoort die toegang gaf tot beide hoeven. De bouwvallige gebouwen worden door Charles van Tieghem afgebroken en volledig herbouwd in "1820" zie jaartal (rechterzijgevel boerenhuis) aan de westkant van de Zeedijkweg. De familie van Tieghem bekostigt de oprichting van de doopkapel in de kerk van Loppem. De naam Pierlapont verdwijnt en wordt pas op het einde van de 20ste eeuw overgenomen door de hoeve op het vroegere neerhof (nr. 23-23A) van de Pierlapont. De nieuw opgetrokken hoeve staat gekend onder de naam "Klokhof", verwijzend naar het klokje op de nok van het dak.

Beschrijving. Gaaf bewaarde 19de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen in verankerde, oranje baksteen onder kort overstekende zadeldaken (Vlaamse pannen) en met vlechtingen in de zijgevels. Met U-vormige opstelling gelegen op een ruim en begraasd erf. Toegankelijk aan de zuidkant via een populierendreef en metalen hekken gevat in overhoeks geplaatste vierkante bakstenen pijlers. Rechterpijler met rondbogige nis gevat in een rechthoekige omlijsting. Erf afgescheiden door een meidoornhaag, aan de westzijde resten van een omwalling. het boerenhuis ten noorden is een laag dubbelhuis van zeven traveeën boven een gepekte plint. Rechthoekige muuropeningen, beluikte vensters met kleine roedeverdeling naar oud model. Blokraam in de rechterzijgevel. Achtergevel met links een opkamertravee. Dakruiter met klokje en bekroond door een haan.

Interieur. Kelder onder tongewelf en steektrapje in gesinterde baksteen. Moer- en kinderbalken, deuren met hang- en sluitwerk. Woonkamer vooraan links met brede schouw met houten, geprofileerde schouwbalk gedragen en geflankeerd door spindes. Keuken achteraan met vloer in rode plavuizen en schouw met houten geprofileerde schouwbalk. Opkamer met bakstenen trapje en rode plavuizen.

Dwarsschuur aan oostzijde met gedichte opening van het vroegere wagenhuis, asemspleten. Zijgevels met rondboogopeningen onder waterlijst.

Dwarsschuur aan westzijde met vernieuwde, hoge rechthoekige poorten, asemspleten en behouden gebinte. Ten noordoosten een tweeledig bakhuisje.

  • ARCHIEF RUIMTE EN ERFGOED – AFDELING WEST-VLAANDEREN, Archiefnr. W/01580, W/01585.
  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen, Monumenten en Landschappen, Landschapsatlas, 2001, OC GIS-Vlaanderen.
  • Boschvogelroute Zedelgem, Aartrijke, s.d., p. 8.
  • BRAET J., Het Klokhof te Loppem, in Zedelgems "werkend verleden" in de kijker, Zedelgem, 1997, p. 17-23.
  • CORNILLY J., Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen. Deel II: Arrondissementen Brugge, Diksmuide, Oostende en Veurne, Brugge, 2005, p. 277.
  • VERVENNE A., Oude hoeven, herbergen en molens en hun bewoners te Loppem, Loppem, 1976, p. 104-108.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Datum tekst: 2010

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zeedijkweg

Zeedijkweg (Zedelgem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.