erfgoedobject

Hoeve Het Klokhof

bouwkundig element
ID
210029
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/210029

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Hoeve Het Klokhof
  Deze bescherming is geldig sinds 17-05-1999

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Het Klokhof
  Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Het Klokhof met omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 17-05-1999

Beschrijving

Historische hoeve zogenaamd "Het Klokhof", beschermd als monument en omgeving beschermd als dorpsgezicht, bij M.B. van 17/05/1999. De gebouwen zijn als puntrelict opgenomen in de Landschapsatlas (versie 1.0, AROHM 2001). Gerenoveerd, de hoevegebouwen worden gebruikt voor het organiseren van allerlei evenementen.

Historiek. Ontstaan uit het opperhof van de nabijgelegen hofstede "Pierlapont" (zie nrs. 23-23A), opklimmend tot de 15de eeuw. De vermelde hoeve bestond uit een opperhof met ten noorden een neerhof met ertussen een toegangspoort die toegang gaf tot beide hoeven. De bouwvallige gebouwen worden door Charles van Tieghem afgebroken en volledig herbouwd in "1820" zie jaartal (rechterzijgevel boerenhuis) aan de westkant van de Zeedijkweg. De familie van Tieghem bekostigt de oprichting van de doopkapel in de kerk van Loppem. De naam Pierlapont verdwijnt en wordt pas op het einde van de 20ste eeuw overgenomen door de hoeve op het vroegere neerhof (nr. 23-23A) van de Pierlapont. De nieuw opgetrokken hoeve staat gekend onder de naam "Klokhof", verwijzend naar het klokje op de nok van het dak.

Beschrijving. Gaaf bewaarde 19de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen in verankerde, oranje baksteen onder kort overstekende zadeldaken (Vlaamse pannen) en met vlechtingen in de zijgevels. Met U-vormige opstelling gelegen op een ruim en begraasd erf. Toegankelijk aan de zuidkant via een populierendreef en metalen hekken gevat in overhoeks geplaatste vierkante bakstenen pijlers. Rechterpijler met rondbogige nis gevat in een rechthoekige omlijsting. Erf afgescheiden door een meidoornhaag, aan de westzijde resten van een omwalling. het boerenhuis ten noorden is een laag dubbelhuis van zeven traveeën boven een gepekte plint. Rechthoekige muuropeningen, beluikte vensters met kleine roedeverdeling naar oud model. Blokraam in de rechterzijgevel. Achtergevel met links een opkamertravee. Dakruiter met klokje en bekroond door een haan.

Interieur. Kelder onder tongewelf en steektrapje in gesinterde baksteen. Moer- en kinderbalken, deuren met hang- en sluitwerk. Woonkamer vooraan links met brede schouw met houten, geprofileerde schouwbalk gedragen en geflankeerd door spindes. Keuken achteraan met vloer in rode plavuizen en schouw met houten geprofileerde schouwbalk. Opkamer met bakstenen trapje en rode plavuizen.

Dwarsschuur aan oostzijde met gedichte opening van het vroegere wagenhuis, asemspleten. Zijgevels met rondboogopeningen onder waterlijst.

Dwarsschuur aan westzijde met vernieuwde, hoge rechthoekige poorten, asemspleten en behouden gebinte. Ten noordoosten een tweeledig bakhuisje.

 • ARCHIEF RUIMTE EN ERFGOED – AFDELING WEST-VLAANDEREN, Archiefnr. W/01580, W/01585.
 • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen, Monumenten en Landschappen, Landschapsatlas, 2001, OC GIS-Vlaanderen.
 • Boschvogelroute Zedelgem, Aartrijke, s.d., p. 8.
 • BRAET J., Het Klokhof te Loppem, in Zedelgems "werkend verleden" in de kijker, Zedelgem, 1997, p. 17-23.
 • CORNILLY J., Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen. Deel II: Arrondissementen Brugge, Diksmuide, Oostende en Veurne, Brugge, 2005, p. 277.
 • VERVENNE A., Oude hoeven, herbergen en molens en hun bewoners te Loppem, Loppem, 1976, p. 104-108.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  : 2010


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Het Klokhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/210029 (Geraadpleegd op 18-06-2021)