erfgoedobject

Geboortehuis Emile Verhaeren

bouwkundig element
ID: 2104   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/2104

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eenvoudig rijhuis met geglazuurde bakstenen lijstgevel, heden met uitzicht uit het eerste kwart van de 20ste eeuw; volgens gedenkplaat, aangebracht in 1922, geboortehuis van dichter Emile Verhaeren. De tweekleurige granieten plaat, bewerkt door beeldhouwer C. Jonckheer, vermeldt: "Dans cette maison est né - In dit huis is geboren - Emile Verhaeren 1855-1916".

Het ouderlijk huis van de dichter was echter een veel groter gebouwencomplex (de huidige nummers 65-69 en 69A-71), bewoond door de families Verhaeren en De Bock (familie langs moederszijde); circa 1890 werd het linker gedeelte in drie huizen verdeeld (nummers 65-67-69); circa 1921 werd nummer 69 verbouwd.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Sint-Amands, schetsen, 1890/2, 1921-1922/30.
  • DE SMET J., Emile Verhaeren, dl. 1, 1855-1893, Mechelen, 1921.
  • DE SMET J., Emile Verhaeren naar aanleiding van het aanbrengen van een gedenksteen op 's dichters geboortehuis, waarvan de plechtige onthulling zal plaats hebben te Sint-Amands aan Schelde, op Zondag 23 Juli 1922, Sint-Amands, 1922.
  • S.N., Inauguration solennelle d'une plaque commémorative sur la maison natale d'Emile Verhaeren à Saint-Amand-sur-Escaut, le 23 juillet 1922, Sint-Amands, 1922.

Bron     : De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  : 1995


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Geboortehuis Emile Verhaeren [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/2104 (Geraadpleegd op 22-02-2020)