Winkelhuis met smidse

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ichtegem
Deelgemeente Bekegem
Straat Dorpstraat
Locatie Dorpstraat 7, Ichtegem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Ichtegem (geografische inventarisatie: 01-07-2009 - 30-06-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Winkelhuis met smidse

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Breedhuis met dubbelhuisopstand van zes traveeën en één bouwlaag onder een pannen zadeldak. Volgens het kadaster fasegewijs tot stand gekomen. In 1882 worden twee huizen samengevoegd en omschreven als "Inden Vyazeur verkoopt men drank". In 1885 wordt door de nieuwe eigenaar, Augustus Monteyne-Declerck, een bakker uit Eernegem, een woning gebouwd. Aan de westzijde wordt een smidse gebouwd in 1908. De smidse wordt in 1913 omgevormd tot een wagenhuis.

Verankerde baksteenbouw voorzien van een cementering met rood geschilderde schijnvoegen. De gevel is verfraaid met geometrische motieven op de borstwering die voorzien zijn van een vlakke of een ruwe cementering. De gevel is opengewerkt met rechthoekige muuropeningen voorzien van nieuw schrijnwerk.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Primitief kadasterplan, 207: Mutatieschetsen, Bekegem, 1882/1, 1885/2, 1908/15, 1913/3.

Bron: Gilté S. & Vanneste P. met medewerking van Baert S., Boone B. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ichtegem met deelgemeenten Bekegem en Eernegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL48, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorpstraat

Dorpstraat (Ichtegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.